Home

Pentaan smeltpunt

Pentaan . C5H12, n-pentaan, pentane . Calamiteiten Leerling Omschrijving Kleurloze, zeer vluchtige vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -130 ˚C. Kookpunt 36 ˚C. Vlampunt -40 ˚C. Niet oplosbaar in water. Wel oplosbaar in ethanol. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml Het smeltpunt is echter veel hoger in vergelijking met de twee isomeren, de smelttemperatuur van -16,6 ° C betekent dat neopentaan vast zou zijn in een vriezer. Alle drie de isomeren vormen kleurloze, heldere vloeistoffen, de dampspanning stijgt bij een bepaalde temperatuur van n-pentaan naar isopentaan en - met iets meer verschil - verder naar neopentaan De kookpunten van de pentaan-isomeren variëren van ongeveer 9 tot 36 °C. Zoals het geval is voor andere alkanen, hebben de dikker vertakte isomeren de neiging om lagere kookpunten te hebben. Hetzelfde geldt meestal voor het smeltpunt van alkaanisomeren, en dat van isopentaan is 30 °C lager dan dat van n- pentaan

Pentaan - Home Veilig practicu

Pentanen - xcv.wik

Smeltpunt ca. -130 °C Kookpunt/kooktraject ca. 36 °C bij 1.013 hPa Vlampunt -48 °C Methode: c.c. (berekend op basis van de zuivere stof) Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar. Ontvlambaarheid (vast, gas) Geen gegevens beschikbaar. Onderste explosiegrens 1,4 %(V) Bovenste explosiegrens 8 %(V) Dampspanning ca.570 hP n -pentaan. isopentaan (2-methylbutaan) neopentaan (2,2-dimethylpropaan) Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Pentaan of met Pentaan in de titel . Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Pentaan inzichtelijk te maken

Smeltpunt: Naam scheikundig element: Symbool: Atoomnummer - Alfabetisch-272: Helium: He: 2 - Atoomnummer-259: Waterstof: H: 1 - Symbool-249: Neon: Ne: 10 - Massa-220: Fluor: F: 9 - Elektronegativiteit-218: Zuurstof: O: 8 - Dichtheid-210: Stikstof: N: 7 - Smeltpunt-189: Argon: Ar: 18 - Kookpunt-157: Krypton: Kr: 36 - Vanderwaalstraal-112: Xenon: Xe: 54 - Ontdekking-101: Chloor: Cl: 17 - Ontdekker-71: Radon: Rn: 8 Smeltpunt (blauw, in graden Celsius) en kookpunt (rood, in graden Celsius) van de eerste 14 n-alkanen. Onder standaardomstandigheden zijn de alkanen van C H 4 {\displaystyle \mathrm {CH_{4}} } tot C 4 H 10 {\displaystyle \mathrm {C_{4}H_{10}} } gasvormig, van C 5 H 12 {\displaystyle \mathrm {C_{5}H_{12}} } tot C 17 H 36 {\displaystyle \mathrm {C_{17}H_{36}} } vloeibaar en verder vanaf C 18 H 38 {\displaystyle \mathrm {C_{18}H_{38}} } vast Het smeltpunt van neopentaan (−16,6 ° C) is daarentegen 140 graden hoger dan dat van isopentaan (−159,9 ° C) en 110 graden hoger dan dat van n -pentaan (−129,8 ° C) c. smeltpunt butaan = -138 oC smeltpunt isobutaan = -138 oC de smeltpunten zijn gelijk, maar de koopunten nie:t kookpunt isobutaan = 0 oC kookpunt isobutaan = -12 oC het kookpunt van butaan is hoger, het molecuul is langgerekter en daardoor zijn de bindingskrachten groter Pentaan CAS Nr: 109-66- EEG Index: 203-692-4 Formule: C5H12 SMILES: CCCCC Mol. Massa: 72.150 Dichtheid: 0.630 Smeltpunt:-129.000 °C Kookpunt: 36.000 °C Kleur: Kleurloo

pentaan - Pentane - xcv

 1. Eigenchapppen van n-Pentaan i-Pentaan en neo-Pentaan Omschrijving n-Pentaan i-Pentaan neo-Pentaan Formule: Structuurformule: Molaire massa (g.mol-1: 72,14878: 72,14878: 72,14878 Smeltpunt (ºC)-129-160-17 Kookpunt (ºC) 36: 30: 10 Vlampunt (ºC)-40-5
 2. Veel voorkomende zijn ethanol, tolueen, octaan, hexaan en heptaan. Aan de andere kant zijn optionele butaan en pentaan afhankelijk van het winterklimaat in een bepaald gebied. De meeste genoemde chemicaliën kunnen verschillende structurele vormen hebben, isomeren. Dat leidt ertoe dat alle dingen die benzine vormen hun eigen smeltpunt hebben
 3. (e) Pentaan (C5H12) komt in drie isomere vormen voor, nl. normaal-pentaan, isopentaan (2-methylbutaan) en neopentaan (2,2-dimethylpropaan). n-Pentaan is een kleurloze vloeistof (smeltpunt — 129,7 °C, kookpunt 36,1 °C) en wordt gebruikt als brandstof en als oplosmidde
 4. Smeltpunt-93,9 ºC. Kookpunt. 49,2 ºC. Vlampunt-37,2 ºC. Zelfontbranding temperatuur. 361 ºC. Warmte van verdamping. 28,52 kJ / mol bij 25 ºC. Viscositeit. 0,413 mPa · s. Brekingsindex. 1,4065. Dampdruk. 45 kPa bij 20 ° C. Deze druk komt overeen met ongeveer 440 atm, echter lager dan die van de n-pentaan: 57,90 kPa
 5. Smeltpunt: −57 °C Kookpunt: 126 °C Vlampunt: 13 °C Onoplosbaar in: water Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar)

Pentaan - Wikipedi

3-pentanon - Wikipedia

Pentaan CAS Nr: 109-66- EEG Index: 203-692-4 Formule: C5H12 SMILES: CCCCC Mol. Massa: 72.150 Dichtheid: 0.630 Smeltpunt:-129.000 °C Kookpunt: 36.000 °C Kleur: Kleurloos. Gevarenaanduidingen. Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde explosieveilige kast verwijderd houden van ontstekingsbronne serie 6: ethaanzuur, pentaan, hexaan, heptaan serie 7: methaanamine, propaan, butaan en pentaan controle . controleer of jouw grafieken van de series 1 t/m7 overeenkomen met de gegevens uit Binas kookpunten 4. Uit de grafieken van de series 1 t/m 7 kan ik afleiden dat De moleculen bestaan voor het. Pentaan C₅H₁₂. Informatie. Molaire massa: 72,150 g/mol. Smeltpunt: -130 ° C. Kookpunt: 36.1 ° C. Dichtheid: 0,6262 g/cm³. Verbrandingswarmte: -3.535,6 kJ/mo alkaan molecuul smeltpunt kookpunt alkaan molecuul smeltpunt kookpunt formule (in °C) (in °C) formule (in °C) (in °C) methaan CH 4(g) -183 -164 undecaan C 11H 24(l) -26 196 ethaan C 2H 6(g) -183 -89 dodecaan C 12H 26(l) -10 216 propaan C 3H 8(g) -190 -42 tridecaan C 13H 28(l) -6 235 butaan C 4 Fysieke eigenschappen van Alkanen. Alkanen bestaan in alle drie vormen: als gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. Methaan, Ethaan, propaan en butaan zijn gassen op kamertemperatuur. De onvertakte structuren van pentaan, hexaan en heptaan zijn vloeistoffen. Alkanen met een hoger molecuulgewicht zijn vaste stoffen

pentaan. m./o., verzadigde koolwaterstof met vijf koolstofatomen. (e) Pentaan (C5H12) komt in drie isomere vormen voor, nl. normaal-pentaan, isopentaan (2-methylbutaan) en neopentaan (2,2-dimethylpropaan). n-Pentaan is een kleurloze vloeistof (smeltpunt — 129,7 °C, kookpunt 36,1 °C) en wordt gebruikt als brandstof en als oplosmiddel Voor het smeltpunt is belangrijk of de moleculen dicht te stapelen zijn. Bij sommige zijgroepen wordt stapelen bemoeilijkt. De moleculen zitten gemiddeld verder uit elkaar dus is de vanderwaalskracht kleiner, met als gevolg, een lager smeltpunt. Zie: pentaan 143 en 2-methylbutaan 113, maar ook 2,2-dimethylpropaan 257

Produktnaam n-Pentaan voor de organische sporenanalyse UniSolv® Smeltpunt ca. -130 °C Kookpunt/kooktraject ca. 36 °C bij 1.013 hPa Vlampunt -48 °C Methode: c.c. (berekend op basis van de zuivere stof) Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt: -130 °C Dichtheid: 0,63 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: -40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur: MDL Nummer: MFCD00009498 CAS nummer: 109-66- EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II Bereik: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,0719 n-Pentaan is een kleurloze vloeistof met de empirische formule C 5 H 12 en is een van de alkanen. De naam pentaan is afgeleid van de vijf gebonden koolstofatomen (penta, Grieks: vijf). Het zijn de lineaire vertegenwoordigers van drie structurele isomeren van pentanen (n-pentaan, isopentaan en neopentaan)

Isopentaan: Structuur, Eigenschappen, Gebruik, Verkrijgen

 1. smeltpunt/kookpunt relatief laag hoog hoog oplosbaarheid wisselend (zie bij waterstofbruggen) onoplosbaar sommige zouten zijn oplosbaar in water, tabel 45A lost wel goed op in pentaan. Een zeep bestaat uit moleculen met een kop die goed oplost in water (hydrofiel) e
 2. Bijvoorbeeld voor drie structurele isomeren met moleculaire formule C 5 H. 12 het smeltpunt stijgt in de reeks isopentaan-160 ° C (113 K) n-pentaan −129,8 ° C (143 K) en neopentaan-16,4 ° C (256,8 K). Evenzo in xylenen en ook dichloorbenzenen het smeltpunt stijgt in de volgorde meta, ortho en dan para
 3. Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL. Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation
 4. smeltpunt kookpunt methaan CH 4 (g) -183 o C -164 o C ethaan C 2 H 6 (g) -183 o C -89 o C propaan C 3 H 8 (g) -190 o C -42 o C butaan C 4 H 10 (g) -138 o C -1 o C pentaan C 5 H 12 (l) -130 o C 36 o C hexaan C 6 H 14 (l) -95 o C 69 o
 5. Smeltpunt: -90,6 ° C Dichtheid: 0,6838 g / cm³ (20 ° C) Vlampunt: -4 ° C Opslagtemperatuur: omgevingstemperatuur Veiligheidsinformatie Signaalwoord Gevaar Gevarenaanduidingen H225 - H304 - H315 - H336 - H410 Voorzorgsmaatregelen P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P35

Neopentaan - Wikipedi

 1. Chemische elementen gesorteerd op kookpunt. Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van kookpunt. Hieronder kunt op elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemisch
 2. n-pentaan (kpt: 36°C) 2,2-diMe-propaan (kpt: 9.7°C) Temperatuur (°C) kookpunt & smeltpunt n-alkanen ↑met aantal C-atomen gassen vaste stoffen vloeistoffen dispersiekrachten nemen toe naarmate molecule meer elektronen bevat P = 1 bar-300-200-100 0 0 5 10 15 20 25 Koolstofgetal n Kookpunt Smeltpunt
 3. Alkanen met 5 (pentaan) tot 15 koolstofatomen (pentadecaan) komen voor als schoonmaakmiddel in wasbenzine. Gewone autobenzine bestaat uit een mengsel van alkanen met 4 (butaan) tot 12 (dodecaan) koolstofatomen. Diesel bestaat voor een deel uit alkanen met grotere aantallen koolstof-atomen. Toepassinge
 4. Pentaan kan een explosief mengsel met lucht vormen. De pentaan damp is zwaarder dan lucht, let op bij putten en besloten ruimten. Smeltpunt (°C) Niet beschikbaar. Veiligheidinformatieblad UNIPOL R-EPS Datum van uitgave : 14-09-2020 Vervangt : 31-03-2016 Versie : 1.
 5. Vanuit Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie. Share. Pi
 6. st voor een deel ook te wijten aan een steeds groter wordend contactoppervlak van de moleculen. Alkanen zijn apolaire moleculen, en lossen bijgevolg enkel op in apolaire stoffenn. Proef: (pentaan + Br 2 in licht/donker, met lakmoespapier)
 7. Pentan-1-ol is een lineair alcohol met als brutoformule C 5 H 12 O. De zuivere stof is een kleurloze vloeistof die moeilijk oplosbaar is in water. De esters van pentan-1-ol worden vaak gebruikt in de geurstoffenindustrie. Voorbeelden daarvan zijn pentylbutyraat (abrikozengeur) en pentylacetaat (peren- en appelengeur)

Pentaan nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gepland gebruik: Smeermiddel 1.3. Smeltpunt geen gegevens voorhanden / Niet van toepassin Smeltpunt: hierbij geldt ong. Hetzelfde als bij kookpunt, maar er is ook meer/minder energie nodig voor het goed stapelen (bij stollen) of ontstapelen (smelten), waardoor de lijn niet zo vloeiend is CAS: 109-66- MDL: MFCD00009498 EINECS: 203-692-4 Synonyms: Pentan

pen. Zo is het smeltpunt van koolstofdioxide -55,6°C. Het smeltpunt van SnO 2 is 1620°C. 3p a Beredeneer waarom SnO 2 een hoger smeltpunt heeft dan CO 2. Betrek de opbouw van de stoffen bij je antwoord. Antwoorden van leerlingen: • SnO 2 bestaat uit tin (Sn) en zuurstof (O), dit is een combinatie van een metaal en ee Pentaan kan een explosief mengsel met lucht vormen. De pentaan damp is zwaarder dan lucht, let op bij putten en besloten ruimten. Verwijder en beveilig alle ontstekingsbronnen. Vermijd wrijving, vonken of andere vormen van ontsteking. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen. Gebruik niet-vonkend gereedschap n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C 5 H 12. Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel. Niet-geleidend Het apolaire oplosmiddel pentaan doet geen.

n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C 5 H 12. Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel. Niet-geleiden Het favoriete oplosmiddel zou aceton, methanol, ethanol, 2-propanol, hexaan en pentaan kunnen zijn, die allemaal een smeltpunt hebben dat lager is dan $ \ pu {-78.5 ^ \ circ C} $ (bijv. , het smeltpunt van aceton is $ \ pu {-94 ^ \ circ C} $ ) n-PENTAAN molecuul gewicht soortel ijk gewicht (20°/40°C) smeltpunt kookpunt (760 mm Hg) darnpspanning (18,5°C) soortelijk gewicht van ver zadigde damp in lucht (lucht=1) percentage in verzadigde lucht (25°C, 760 mm Hg) oplosbaarheid in water 16°C 1 mg/rn3 1 ppm 72,15 0,6262 —129,723°C 3 6,073°C 400 mm HG 1,98 bij 25°C en 760 mm Hg 66. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel Eigenchapppen van n-Pentaan i-Pentaan en neo-Pentaan Omschrijving n-Pentaan i-Pentaan neo-Pentaan Formule: Structuurformule: Molaire massa (g.mol-1: 72,14878: 72,14878: 72,14878 Smeltpunt (ºC)-129-160-17 Kookpunt (ºC) 36: 30: 10 Vlampunt (ºC)-40-5 Neopentaan is, naast 2-methylbutaan, een van de drie structuurisomeren van n-pentaan Het smeltpunt verandert. Dit wordt lager Standbeelden worden vaak van brons gemaakt. a Brons is gemakkelijker te verwerken dan koper. Leg uit waarom. Brons heeft een lager smeltpunt dan koper. Je hoeft het dus minder heet te maken om het in een vorm te kunnen gieten. 8

De eerste vier alkanen zijn, in normale omstandigheden, gassen. Vanaf pentaan t.e.m. hexadecaan zijn het vloeistoffen. Alkanen met 17 of meer koolstofatomen zijn vaste stoffen. 2. Isomerie . Isomeren zijn stoffen met dezelfde brutoformule, maar met een verschillende structuurformule smeltpunt/kookpunt relatief laag hoog hoog oplosbaarheid wisselend (zie bij waterstofbruggen) onoplosbaar sommige zouten zijn oplosbaar in water, wel goed op in pentaan. Een zeep bestaat uit moleculen met een kop die goed oplost in water (hydrofiel) en een staart di Pulsar - 3 Alkanen (oa smeltpunt en kookpunt) - Charlotte Verweij woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen 2,2-dimethylpropaan C₅H₁₂. Gegevens. Molmassa: 75,149 g/mol. Smeltpunt: -16,4 °C. Kookpunt: 9,48 °C. Dichtheid: 0,5852 g/cm³. Eigenschappen. 2,2-dimethylpropaan is een kleurloos, geurloos gas dat goed oplost in alcohol en ether, maar niet in water. Het molecuul is een van de samenstellende isomeren van pentaan. 2,2-dimethylpropaan heeft een lager kookpunt en een hoger smeltpunt dan n.

n-hexaan - Wikipedia

Chemische elementen gesorteerd op Smeltpun

n-pentaan. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar ). n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C 5 H 12. Pentaan kent drie isomeren: n -pentaan, isopentaan en tert -pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel Het smeltpunt is ~ 240 ° C (464 ° F; 513 K) [4] Voor isotactische PS. Oplosbaarheid in onoplosbaar in water. Oplosbaarheid - Niet oplosbaar in aceton [1] Deze kwaliteit kunststof bestaat uit micropellets of kralen die een blaasmiddel (meestal pentaan) bevatten

Alkaan - Wikipedi

Smeltpunt-17 °C: Kookpunt: 10 °C: Dampdruk (bij 20°C) 150.000 Pa: Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,033 g/L: Goed oplosbaar in: pentaan, hexaan: Slecht oplosbaar in: water: Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar Smeltpunt: 68 - 69 C Solubility (Clarke's): Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, benzene and ether. Tetracaïne (C 15 H 24 N 2 O 2 ) Mw = 264.2 g/mol pKa = 8. log P = 3. Smeltpunt: 46 C Solubility (Clarke's): Very slightly soluble in water; soluble 1 in 5 of ethanol, 1 in 2 of chloroform, and 1 in 2 of ether Hexaan isomerenmengsel technisch. Specificaties. • Molecuulformule CH 3 (CH 2) 4CH 3. • Molmassa 86,18 g/mol. • Soortelijk gewicht 0,6603 g/cm 3. • Smeltpunt -95 °C. • Kookpunt 69 °C. Veiligheidsinformatie. Gevarenaanduidingen (H-zinnen) N-pentaan. n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12. Nieuw!!: Vluchtigheid (stof) en N-pentaan · Bekijk meer » Natuurkunde. regenboog (de tweede boog is vaag zichtbaar buiten de eerste). Overtallige regenbogen zijn binnen de eerste boog te zien Kookpunten Binas. Van de stof zwavelzuur kan je in BINAS tabel 16 opzoeken wat zijn smeltpunt en kookpunt zijn. Deze twee temperaturen staan wel in Kelvin , die moet je eerst omrekenen. Het smeltpunt van zwavelzuur is 284 K = 284 - 273 = 11°C en het kookpunt is 603 K = 603 - 273 = 330 °C Lucht bijvoorbeeld bestaat grotendeels uit het gas stikstof. . Dat kookt al bij 77 K (= -273 + 77 = - 19

2-methylbutaan. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar ). 2-methylbutaan of isopentaan is een van de drie isomeren van pentaan; de andere zijn n-pentaan en neopentaan (2,2-dimethylpropaan). Het is een zeer vluchtige vloeistof die bij kamertemperatuur snel verdampt Voorkomen: Synoniemen: UN: 2331 IUPAC: Zinkchloride CAS Nr: 7646-85-7 EEG Index: 231-592- Formule: ZnCl2 Mol. Massa: 0.000 Dichtheid: 0.000 Smeltpunt: 293.000 ° pentaan (Noot C) (CAS-Nr) 109-66- (EG-Nr) 203-692-4 (EU Identificatie-Nr) 601-006-00-1 20 - 40 Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Noot C : Sommige organische stoffen kunnen in de vorm van een specifiek isomeer of als mengsel van verschillende isomeren op de markt worden gebracht China Goede kwaliteit tiletamine hydrochloride CAS14176-50-2/Organic Intermediate/beste prijs - Zoek prijs en voltooi details over 2-iodo-1-fenyl-pentaan-1-one,14176-50-2,goede kwaliteit producten van leverancier of fabrikant - Shanghai CRM Import and Export Trading Co., Ltd. IJzer (III)chloride-hexahydraat is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden. De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij.

Neopentaan - Neopentane - abcdef

 1. Ethanol is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een sterke karakteristieke geur. Het is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen maar daarnaast in een grote selectie aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, tolueen, chloroform, di-ethylether en vele anderen
 2. Speciaal ontwikkeld voor toepassing bij residuanalyse van pesticiden en andere laag-vluchtige stoffen met GC. Voor elk oplosmiddel worden niet-vluchtige stoffen en watergehalte gespecificeerd. 72034484.2500 n-Hexaan >95% CHROMASOLV™ (n-Hexane) Verpakking: 2,5LT. 34484-2.5L, 34484 Riedel-de Haën
 3. Teek-Away Spray Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 9/11/2020 Datum herziening: 9/11/2020 Versie: 1.

Smeltpunt [° C] Dichtheid [kg / m 3 ] (bij 20 ° C ) Isomeren : Methaan : CH 4 -162 -182 0,656 (gas) 1 Ethaan : C 2 H 6 -89 -183 1,26 (gas) 1 Propaan : C 3 H 8 -42 -188 2.01 (gas) 1 Butaan : C 4 H 10 : 0 -138 2,48 (gas) 2 Pentaan : C 5 H 12 : 36 -130 626 (vloeistof) 3 Hexaan : C 6 H 14 : 69 -95 659 (vloeistof) 5 Heptaa Smeltpunt: -130 °C Dichtheid: 0,63 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: -40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur: MDL Nummer: MFCD00009498 CAS nummer: 109-66- EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II Bereik: 01-2119459286-3 Het smeltpunt van polypropyleen komt voor in een bereik, Bij de suspensiepolymerisatie worden typisch C4-C6-alkanen ( butaan, pentaan of hexaan) gebruikt als inert verdunningsmiddel om de groeiende polymeerdeeltjes te suspenderen. Propeen wordt als gas in het mengsel gebracht Daardoor zijn al hun fysische eigenschappen zoals smeltpunt en dichtheid aan elkaar gelijk, behalve hun gedrag in de polarimeter, zij zijn optisch Isomeren skelet isomeren plaats isomeren functie isomeren Optische isomeren Geometrische isomeren Skelet-isomeren van pentaan (C5H12) 2-methylbutaan pentaan Functie-isomeren van.

Bij de bereiding van nylon moet ik een 5% adipoylchloride oplossing maken in pentaan en een 5% oplossing van hexamethyleendiamine in water. Hoe krijg ik het hexamethyleendiamine uit het potje ? Het is glasachtig van uitzicht en zeer hard. Moeilijk om af te wegen. Wel heeft deze laatste stof een laag smeltpunt pentaan 2-propanol · Gevarenaanduidingen H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. · Voorzorgsmaatregele Hieronder vallen water, alcohol, aceton, kwik, koolstofdisulfide, benzeen en een aantal alkanen van pentaan af tot en met hexadecaan. Een enkele stof met hoge viscositeit blijkt zich toch onverwacht als een vloeistof te gedragen, zoals asfalt of bitumen. Bronnen

Londonkracht - Wikipedia

Chemische elementen gesorteerd op Symbool. Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van Symbool. Hieronder kunt op elk chemisch element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemisch Oefenopgaven ANALYSETECHNIEKEN vwo UITWERKINGEN Massaspectrometrie en IR-spectrometrie OPGAVE 1 01 2-methoxy-2-methylpropaan (Methyl Tertiaire Butyl Ether) 02 03 04 De molecuulmassa van MTBE is 88,15 u. Deze piek is niet terug te vinden in he Polystyreen ( PS ) / ˌ p ɒ l i s t aɪ r ï n / een synthetisch aromatisch koolwaterstof polymeer uit de monomeren genoemd styreen .Polystyreen kan vast of geschuimd zijn. Polystyreen voor algemeen gebruik is helder, hard en tamelijk bros. Het is een goedkope hars per gewichtseenheid Pentaan Koolwaterstof, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <5% n-hexaan 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gepland gebruik: Smeermiddel 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Henkel Nederland Brugwal 11 3431 NZ Nieuwegein Nederland Tel.: +31 (60) 73 91 pentaan 2-propanol · Gevarenaanduidingen H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. · Voorzorgsmaatregelen P102 Buiten het bereik van.

Pentaan Aceton 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gepland gebruik: Smeermiddel 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Smeltpunt geen gegevens voorhanden / Niet van toepassin 2-pentanol ( IUPAC naam: pentaan-2-ol; ook wel sec -amyl alcohol ) is een organische chemische verbinding . Het wordt gebruikt als oplosmiddel en tussenproduct bij de vervaardiging van andere chemicaliën. 2-Pentanol is een component van vele mengsels van amylalcoholen industrieel verkocht. 2-Pentanol werd gedetecteerd in vers bananen met.

Pentaan 109-66- algemene bevolking Inhalatie Lange termijn blootstelling - systematische effecten 643 mg/m3 Pentaan 109-66- algemene bevolking oraal Smeltpunt geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing Stollingstemperatuur geen gegevens voorhanden / Niet van toepassin smeltpunt/kookpunt relatief laag hoog hoog oplosbaarheid wisselend (zie bij waterstofbruggen) onoplosbaar sommige zouten zijn oplosbaar in water, tabel 45A rooster (vaste stof) molecuulrooster of op in water maar lost wel goed op in pentaan. Een zeep bestaat uit moleculen met een ko 109-66- pentaan BGW Lange termijn waarde: 1800 mg/m³, 600 ppm MAK Lange termijn waarde: 1800 mg/m³ 7440-50-8 koper MAK Lange termijn waarde: 0,1 mg/m³ koper en anorganische verbindingen (als Cu) · Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. · 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstellin pentaan · Gevarenaanduidingen H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. · Voorzorgsmaatregelen P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Spuitnevel niet inademen

De Oplosmiddelspecialis

3 pentaan 109 -66 0 203 692 4 Nationale MAC-lijst n-Pentaan TGG 8 uur 1800 mg/m³ 600 ml/m Smeltpunt / smelttraject Geen gegevens aanwezig Ontledingspunt / ontledingstraject Geen gegevens aanwezig Vlampunt Niet van toepassing n.a. Zelfontbrandingstemperatuur Geen. pentaan · Gevarenaanduidingen H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zoek informatie over pentaan C5H12 en over passende meetinstrumenten en PBM. testen, bewaken beschermingsmiddelen database met meer dan 1500 stoffe Organische chemie - Chemie - Theorie - Toelatingsexamens arts en tandarts Organische chemie Organische chemie Voorwoord Deze theoriehoofdstukken werden in eerste instantie samengesteld om in de theorie te voorzien die vereist is voor het afleggen van de toelatingsexamens arts en tandarts, maar heeft mettertijd een bredere bestemming gekregen, waardoor meer theorie voorzien is dan gekend moet.

bladzijde : 6 / 9 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 3 Datum : 18 / 8 / 2015 Vervangt : 14 / 8 / 2013 R-437A 100043700 RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit : Geen in normale omstandighede Geef een omschrijving van de begrippen smeltpunt en kookpunt. c. Wat is het smeltpunt (in graden Kelvin) van tin, koper en ijzer? d. Reken het smeltpunt van tin, koper en ijzer om naar Pentaan CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 6 C 6 H 14 Hexaan CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 7 C 7 H 16 Heptaan CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2. Pentaan nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gepland gebruik: Smeermiddel 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Henkel Nederland Brugwal 11 3431 NZ Nieuwegein Nederland Tel.: +31 (60) 73 91 Pentaan Nafta, petroleum, met waterstof behandeld, licht 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gepland gebruik: Smeermiddel 1.3. Smeltpunt geen gegevens voorhanden / Niet van toepassin

Op welke temperatuur bevriest benzine? - Bandenbird

Smeltpunt -94 °C. Kookpunt 65 °C. Vlampunt 11 °C. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml. Gebruik wie In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt. Waarin Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje. Waar Mag in kleine hoeveelheden en bij goede. www.scheikundehavovwo.nl . Bijspijkerprogramma havo scheikunde onderdeel 1 3. e. klas stof . videoamenvatting 3e klas stof scheikunde . Leerdoelen • Je kunt uitleggen of een gegeven proces wel of geen chemische reactie is. • Je kunt de reactievergelijking van een volledige verbranding opstellen. • Je kunt aan de hand van een formule uitleggen of een stof bij de metalen, moleculair

6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PETROLEUM Herzieningsdatum: 27-01-2004 14. Informatie met betrekking tot het vervoer LAND (spoor/weg) (RID/ADR) Dit product valt niet onder de voorschriften voor weg/spoo Smeltpunt (1) Structuur. Butaan (4) Ethaan (4) structuur hexaan (4) Methaan (4) Pentaan (4) Propaan (4) Tin Zie: Gegevens. Titratie (1) Base (1) Berekening Zuur-base (1) Indicator (1) Koolstofdioxide (1) Stoppen (1) Zuur-base (1) Titratieberekening (1) Typefouten Controleren (1) Rekenen Controleren (1) Uitrekenen. Molaire massa (1) Verbinding. pentaan · Gevarenaanduidingen H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. · Voorzorgsmaatregelen P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Spuitnevel niet. Smeltpunt : Niet van toepassing Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar Kookpunt : 69 Vlampunt : -22 °C Kritieke temperatuur : 234 Zelfontbrandingstemperatuur : 225 Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing Dampspanning : 100 hPa Dampdruk bij 50 °C : 160 hP Samenvatting over Hoofdstuk 1 t/m 19 voor het vak scheikunde en de methode Pulsar chemie. Dit verslag is op 1 juni 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo