Home

Apostille of legalisatie

Apostille en legalisatie Rechtspraa

Nederlands document legaliseren met een apostille Wetten

Een apostille is de legalisatie van een vertaald document. Dit gebeurt met een zegel of waarborgstempel van een bevoegde instantie of functionaris. Een apostille bevestigt dat de beëdigd vertaler staat ingeschreven bij een rechtbank en de vertaling heeft ondertekend. Tip: in dit blog leggen we uit wat een beëdigde vertaling is en wanneer je. Het legaliseren of authentiek verklaren van documenten of handtekeningen kan op diverse manieren geschieden. Dankzij het Haags legalisatieverdrag, beter bekend als het Apostilleverdrag, is de legalisatie van buitenlandse juridische akten tussen de landen die het verdrag hebben geratificeerd, een stuk eenvoudiger geworden Legalisatie, apostille of vrijstelling? Afhankelijk van het land waar u het document wilt gebruiken en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig

U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Surinaamse hof van Justitie en Politie. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille. Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen laten legaliseren. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Kies daarom het land of gebied waar uw document vandaan komt en lees hoe u het document daar kan laten legaliseren. Documenten uit landen en gemeenten van het Koninkrijk der Nederlanden kunt u overal in het koninkrijk gebruiken zonder legalisatie. Door het. De apostille is een gestandaardiseerde verklaring in de vorm van een stempel, die een lange omslachtige legalisatieprocedure vervangt. Een apostille kan alleen gebruikt worden voor vertalingen die bestemd zijn voor landen die het Apostilleverdrag ondertekend hebben Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Voor een apostille kunt u niet terecht bij een kantongerecht In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is. De rechtbank geeft alleen apostilles en legalisaties af op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen

Eu wil af van apostille van den haag om administratieve

Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België. Een apostille is een soort legalisatie. Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft. Op deze link hebben we de mogelijkheid voorzien om u een advies te verschaffen voor uw specifieke situatie Legalisatie, apostille of vrijstelling? Afhankelijk van het land waar het document vandaan komt en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig

Een legalisatie of apostille nodig voor belangrijke papieren in het buitenland? Livewords is een vertaalbureau dat werkt met beëdigde vertalers van wie de rechter de handtekening kan legaliseren. In een aantal gevallen is zo'n legalisatie of apostille van een vertaling in het buitenland nodig Buitenlands document legaliseren voor gebruik in Nederland. U kunt uw buitenlandse document in bijna alle gevallen echt laten verklaren. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland of bij een Nederlandse ambassade. Laatst gecontroleerd op 14 mei 2021

Apostilleverdrag - Wikipedia

3 Waar kan ik terecht voor een apostille of legalisatie? NGTV. Postbus 77, 2300 AB Leiden Pompoenweg 9, 2321 DK Leiden T +31 (0)71 519 10 70 E ngtv@ngtv.nl KvK 40516076 BTW-nr NL009708479B01. opgericht in 1956. Lid Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) NGTV social media Legalisatie is het afgeven van een verklaring door ambtenaren omtrent de echtheid van de handtekening op het stuk. Dankzij het Haags legalisatieverdrag, beter bekend als het Apostilleverdrag, is de legalisatie van buitenlandse juridische akten tussen de landen die het verdrag hebben geratificeerd, een stuk eenvoudiger geworden Een apostille of legalisatie is een ingevulde sticker voorzien van een officiële stempel en handtekening van de rechtbank

Legaliseren van een Nederlands document met een apostille

Legalisatie: Als u een gelegaliseerde beëdigde vertaling nodig hebt voor een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag moet een uitgebreidere legalisatieprocedure doorlopen worden:. eerst legaliseert de rechtbank de handtekening van de beëdigd vertaler (en eventueel van de notaris) door middel van een 'gewone' legalisatie (dus geen apostille) Apostille en legalisatie. Soms wordt voor officiële documenten in het buitenland om een apostille of legalisatie gevraagd. Aangezien ik in de buurt van de rechtbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) woon, kan ik voor u ook een apostille regelen of uw diploma laten legaliseren. U hoeft dan niet zelf naar de dichtsbijzijnde Rechtbank te. Legalisatie van de beëdigde vertaling - zonder apostille. Als het land waar de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden NIET is aangesloten bij het Apostille-verdrag, moet de vertaling een uitgebreide legalisatieprocedure doorlopen. Deze legalisatieprocedure bestaat meestal uit vier stappen Coronacrisis: Legalisatie en apostille van de rechtbank. Vanwege het coronavirus zijn de centrale balies van de Nederlandse rechtbanken gesloten, in elk geval tot en met maandag 27 april 2020. Zolang de centrale balie gesloten is, kunt u bij iedere Nederlandse rechtbank per post een apostille of legalisatie voor uw beëdigde vertaling aanvragen

Legaliseren van documenten uit de Verenigde Staten voor

 1. We Offer A Standard Service For £125 Or An Express Service For £195. Apostilles & Legalisation — Pardus Bloom. Same Day Service Available. Get In Touch Today
 2. Legalisatie en apostille. U hebt stukken gekregen uit het buitenland die u moet laten legaliseren of u hebt van ons of van een ander notariskantoor een brief gekregen met daarbij een verklaring of volmacht. In die brief wordt u verzocht om uw handtekening onder de verklaring/volmacht te laten legaliseren door een notaris
 3. Apostille of legalisatie. Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Indien het document afkomstig is voor een land dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend, worden de documenten voorzien van een apostille
 4. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden. Naar boven. Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag. Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten. Naar boven
 5. Een apostille kan alleen gebruikt worden voor vertalingen die bestemd zijn voor landen die het Apostilleverdrag ondertekend hebben. Voor alle landen die het Verdrag van Den Haag niet hebben ondertekend, vereist het authentiek laten verlaren van documenten en handtekeningen de klassieke 'legalisatie' in meerdere stappen (ook wel eens 'rondje Den Haag' genoemd)

U haalt de apostille bij het Surinaamse hof van Justitie en Politie. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden Stap 3 - Legalisatie door buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland. Vraag na bij de buitenlandse ambassade of bij het consulaat of legalisatie nodig is door deze buitenlandse ambassade, zo ja: Laat het document legaliseren door de vertegenwoordiging van het land waar u het document wilt gebruiken

Welkom bij de legalisatiedesk. Wij verzorgen graag uw legalisatie en apostille\'s. Bekijk onze website of neem vrijblijvend contact op Legalisatie en Certificatie Toelichting. Als je een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is Een apostille kunt u zelf regelen bij de rechtbank, maar als u dit liever uitbesteedt helpt Bonalingua u graag verder. Legalisatie. Indien het land waar de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden niet aangesloten is bij het apostilleverdrag dient de vertaling te worden gelegaliseerd. Daarvoor dient u de volgende stappen te doorlopen Legalisatie en apostille. Uw handtekening legaliseren voor een transactie in het buitenland: het komt geregeld voor. Onze ervaring en goede contacten zorgen ervoor dat uw volmacht snel wordt voorzien van legalisatie van uw handtekening, verklaring van bevoegdheid en apostille of desgewenst verklaringen van ambassades en consulaten

Een legalisatie verloopt via de rechtbank én via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Echtheid. Wanneer u ons de opdracht tot een vertaling geeft die moet worden voorzien van een apostille of legalisatie, dan regelen we dat voor u. Wij vertalen uw document en wij kennen de weg naar de desbetreffende instanties Legalisatie en apostille. Bij de vertaling van officiële documenten is het belangrijk dat de vertaling ook rechtsgeldig is. Denk bijvoorbeeld aan diploma's, geboortecertificaten, verblijfsdocumenten en arbeidsovereenkomsten. Hoe zit het nu precies met de rechtsgeldigheid en legalisatie van vertalingen Legalisatie (mede in het kader van de WWFT) Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Als er door een instantie gevraagd wordt om een legalisatie van uw handtekening, dient u naar een notariskantoor van uw keuze te gaan alwaar u de handtekening plaatst op het betreffende document

Afschaffing apostille c.q. legalisatie binnen EU. Sinds 16 februari 2019 is een apostille of legalisatie niet meer verplicht voor openbare documenten afgegeven door de autoriteiten van één van de lidstaten van de EU die bedoeld zijn voor de autoriteiten in een ander lidstaat Apostille & Legalisatie door JK Translate. Vertaalde documenten dienen vaak voorzien te worden van een apostille en/of legalisatie voordat deze gebruikt kunnen worden. Naast het verrichten van de vertaling adviseren wij u als vertaalbureau gratis over de noodzakelijke apostille (s) en legalisatie (s) zoals een dagvaarding of andere documenten

Beëdigd vertaler Duits - Bona Lingua

Een beëdigde vertaling, legalisatie of apostille: wat is

Overlijdensakte Authenticatie Legalisatie of Overlijdensakte Apostille Om een Canadese overlijdensakte geaccepteerd te krijgen in een ander land moet het worde geauthenticeerd en gelegaliseerd. Het validatieproces van Overlijdensakte Authenticatie Legalisatie kan ook wel Overlijdensakte Apostille of Attestatie worden genoemd in andere landen, maar wordt erkend als het equivalent Legalisatie van en apostille op buitenlandse documenten Veel gestelde vragen Voor diverse toestemmingen als de Machtiging tot Voorlopig Verblijf of de Vergunning tot Verblijf zijn documenten nodig. Voor onze partners zijn dat buitenlandse documenten. Meestal zijn deze documenten niet zonder meer rechtsgeldig in Nederland Een apostille of legalisatie is een sticker of een stempel op een beëdigde vertaling van een officieel document, die aantoont dat de handtekening van de beëdigde vertaler echt is. Een legalisatie kan geregeld worden bij iedere Rechtbank in Nederland Apostille & Legalisatie. Een apostille is een sticker, afgegeven door de rechtbank, waarop staat dat de handtekening van de beëdigd vertaler echt is. Het is dus een waarmerking van zijn of haar handtekening. Deze waarmerking is meestal nodig als de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden in het buitenland. Alle openbare documenten die bestemd.

Kortere procedure voor legalisatie (apostille) Met een apostillestempel wordt de procedure om een document te legaliseren korter. Als u een apostille krijgt, hoeft u het document niet meer te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken. Een apostillestempel haalt u bij de rechtbank Legalisatie bewijst: dat een bui­ten­lands do­cu­ment is af­ge­ge­ven door een au­to­ri­teit die daar­voor be­voegd is. dat de hand­te­ke­ning op het do­cu­ment af­kom­stig is van de on­der­te­ke­naar. Legalisatie zegt niets over inhoud. Legalisatie bewijst niet dat de inhoud van het document juist is Apostille De apostille is een stempel dat geplaatst wordt door griffiers van de arrondissementsrechtbanken waarmee zij verklaren dat het handtekening van de notaris op het document echt is. Het formaat van de apostille (het stempel) is ten minste 9 centimeter in het vierkant en het opschrift 'Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)' moet in de Franse taal zijn gesteld

Wat is een apostille? En wanneer heb je er een nodig

NGTV :: Wat is 'legalisatie'

 1. Bij een legalisatie of apostille aanvraag moeten de document over het algemeen door verschillende instanties gelegaliseerd worden. VisumPlus neemt dit volledig uit handen al vanaf € 30,- Incl. BTW. Wij kunnen het gehele traject voor u verzorgen. Indien gewenst ook incl. beëdigde vertaling
 2. Certificaat van Oorsrpong Authenticatie Legalisatie ook wel Attestatie of Apostille genoemd. Als u producten uit Canada naar een ander land exporteert, zult u worden gevraagd om een Certificaat van Oorsprong Authenticatie samen met een Handelsfactuur. Voordat deze worden geaccepteerd als geldig voor uw lading, moeten ze worden geauthenticeerd en gelegaliseerd
 3. dan, hetzij gelegaliseerd, hetzij voorzien van de apostille worden. Omgekeerd, dienen de in België of Duitsland uitgegeven akten, die in deze landen moeten voorgelegd worden, meestal gelegaliseerd of van een Apostille voorzien én vertaald te worden. Voor legalisatie zijn de loketten enkel open op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur

Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het

Legaliseren van documenten uit Suriname voor gebruik in

 1. Legalisatie bewijst dat een buitenlands document is afgegeven door een autoriteit die daartoe bevoegd is. Legalisatie bewijst ook dat de handtekening op het document afkomstig is van de ondertekenaar. Twee soorten legalisatie. In Nederland kan dit legaliseren op twee manieren; via een apostille of via de (lange) legalisatieprocedure
 2. Een apostille is een stempel of sticker die in Nederland bij de Centrale Balie van de rechtbank kan worden opgevraagd. De apostille toont de echtheid van een handtekening op een document aan. Nadat de rechtbank de apostille heeft geplaatst wordt uw document in alle deelnemende landen erkent
 3. Sinds 1 mei 2018 worden in België apostilles enkel elektronische afgegeven. De legalisaties verkrijg je op papier of elektronisch. Indien het document uitgegeven is door de gemeente kan de aanvraag voor legalisatie of apostille rechtstreeks door de dienst burgerzaken gebeuren, op verzoek van de betrokken persoon

Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is. Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd Bevestiging of een legalisatie/Apostille nodig is of niet. De duur voor het verkrijgen van een fiscale woonplaatsverklaring bij de belastingautoriteiten hangt af van de huidige werkdruk van de Nederlandse belastingautoriteiten. Gemiddeld bedraagt de tijd 3 tot 6 weken.. Een legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is. Apostille of kleine legalisatie: 1 elektronische stempel geplaatst door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. Gewone legalisatie: eerst laten legaliseren door FOD.

Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in

INDIEN DE MOEDER IS OVERLEDEN: Een overlijdensakte voorzien van een apostille of legalisatie (niet ouder dan 6 maanden) INDIEN DE MOEDER HAAR WOON EN VERBLIJF ONBEKEND IS: Een NOTARIELE VERKLARING voorzien van apostille of legalisatie. (niet ouder dan 6 maanden) 7. BIJ KINDEREN VAN VOORTGEZET GEZIN/STUDIE: FORMULIER AANVULLENDE 7. 7 Legalisatie door middel van een apostille. Gerechtelijke uitspraken, documenten van een juridisch orgaan (bijv. Openbaar Ministerie), documenten van administratieve autoriteiten die niet vrijgesteld zijn van legalisatie, of notariële akten en officiële verklaringen op privédocumenten dienen door middel van een apostille gelegaliseerd te worden, om voor deze documenten in de verdragsstaten. Legalisatie en apostille. Alle openbare documenten afgeleverd in België om in Duitsland te dienen, en omgekeerd, zijn vrijgesteld van legalisatie krachtens de bilaterale Overeenkomst van 13 mei 1975 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor openbare akten; ze worden als dusdanig aanvaard, indien nodig na vertaling Legalisatie en vertaling van documenten. Inleiding. Voor een aanvraag bij de IND hebt u meestal buitenlandse documenten nodig. Deze documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Of ze moeten zijn vertaald. Buitenlandse documenten en de vertaling moeten meestal ook zijn gelegaliseerd. Pagina-inhoud Legalisatie: zo werkt het. U vraagt eerst de legalisatie aan bij DUO. Dit kan bij onze balie in Groningen of per aangetekende post. DUO controleert of uw opleidingsdocument aan alle voorwaarden voldoet. Daarna gaat u naar een rechtbank of het Consulair Dienstencentrum. Zij maken de legalisatie definitief. Gaat u naar een apostilleland

Legalisatie Bij een (eenvoudige) legalisatie wordt het handtekening op het document door de notaris geverifieerd en verklaart deze dat het de handtekening betreft van de persoon die heeft getekend. Als de documenten naar het buitenland verzonden dienen te worden om daar gebruikt te worden, worden er vaak meer vereisten gesteld Apostille Soms is alleen een legalisatie niet voldoende en moet de handtekening van de notaris ook nog op echtheid worden gecontroleerd door de Rechtbank. Dit heet een apostille. Legalisatie door een andere instantie Het is ook mogelijk dat een andere bevoegde instantie uw handtekening legaliseert onder het document Beëdigd Vertaler - Legalisatie - Apostille Een beëdigde vertaler is een vertaler die de eed of de belofte heeft afgelegd bij de rechtbank en die ingeschreven staat in het Rbtv. Ten bewijze daarvan heeft de beëdigd vertaler een wbtv-nummer (zie: Over ons). Alle beëdigde tolken en beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en Dit Apostille wordt alleen afgegeven in landen, die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag (Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten). Welke landen zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag kun je vinden in de Verdragenbank op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

NGTV :: Wat is een apostille

Power of Attorney Canada,Apostille,Authentication,Legalisation services for use in the Netherlands contact the experts for help call ALSC 1-800-336-113 Wil je alleen de invulling van de Legalisatie of Certificering en de digitale aanvraagprocedure laten afhandelen door een expediteur of moet deze jou ook adviseren over het bewijsmateriaal? Tijdsduur: 1-5 werkdagen. Kosten Legalisatie € 9,60. Kosten Certificering € 14,20. Extra kopie Legalisatie / Certificering € 1,00 Legalisatie van documenten aanvragen. Lees deze pagina goed door, hier vindt u alle informatie over legaliseren van documenten. De informatie en een klein overzicht van de kosten bij verschillende instanties / ambassades is te vinden door op het land te klikken. We hebben een vast bemiddelingsbedrag per traject per land Het Apostilleverdrag, officieel het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten is een multilateraal verdrag dat voorziet in een eenvoudige procedure om officiële documenten (zoals geboorteakten en douaneformulieren) te gebruiken in het buitenland. Het verdrag is opgesteld binnen de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) op 5.

Inorporation Canada,Apostille,Authentication, Legalisation services for use in the Netherlands contact the experts for help call ALSC 1-800-336-1132. Oprichtingscertificaat Authenticatie Legalisatie ook wel Apostille of Attestatie genoemd De Haagse conventie stelt dat een apostille geldt als de enige benodigde vorm van legalisatie bij gebruik in de landen die het verdrag hebben ondertekend. Een apostille is een officiële stempel van de rechtbank die verklaart dat uw documenten authentiek zijn. Met een apostille kunnen documenten in het internationale verkeer worden gebruikt Voor sommige landen is na legalisatie door DUO een apostille vereist, voor andere landen moeten de documenten na legalisatie aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland. Hieronder vind je een lijst van apostillelanden (Officiële lijst) Deze e-apostilles en e-legalisaties worden beveiligd ondertekend door middel van een certificaat op naam van de FOD Buitenlandse Zaken. Vanaf 1 mei 2018 zal de apostille alleen nog maar in digitale vorm kunnen worden verkregen. Alle landen die bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten, moeten immers de e-apostille aanvaarden

Apostille. België en Brazilië zijn partij bij de Conventie van Den Haag betreffende de afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Deze legalisatie moet betaald worden. Privé documenten Gelieve de Ambassade of het dichtstbij zijnde Consulaat-Generaal van België te contacteren Legalisatie Mali. De ambassade van Mali legaliseert de handtekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze legalisatie, alsmede het eventuele voortraject, kan door C&E Embassy Express worden verzorgd.Benodigdheden legalisatie Mali- originele document (-en)- kopieen van alle originelen tbv de ambassade- opdrachtformulier C&E Embassy. Embassy Services kan u helpen met het legaliseren van uw documenten ongeacht de vereiste procedure. Vertaling: Bij bepaalde instanties is het benodigd dat uw documenten eerst vertaald worden. Wij kunnen deze documenten voor u vertalen zodat deze geaccepteerd worden door de ambassade en/of overheidsinstantie Apostille & legalisatie Wanneer u een vertaling voor een juridische procedure in het buitenland nodig heeft, bestaat er een kans dat deze gelegaliseerd moet zijn. Wanneer het document bedoeld is voor een land dat zich aangesloten heeft bij het Apostilleverdrag, kunt u volstaan met een apostille. WordHouse kan zowel een apostille als een legalisatie voor

Hoeveel tol moet ik gaan betalen in Duitsland? - BurowettenColombia Legalisatie

Voor de legalisatie van de handtekening van particulieren brengen wij kosten in rekening, te weten € 50,00 incl. BTW per legalisatie. Dit is exclusief verzendkosten. Let op: betaling is uitsluitend mogelijk met PIN. Wanneer je een apostille nodig hebt dan komen hier extra kosten bij. De legalisatie van een handtekening op een door ons kantoor. De legalisatie is de procedure waarbij een ambtenaar de echtheid van een handtekening op een document bevestigt. Als het om een openbare akte gaat, worden ook de hoedanigheid van de ondertekenaar en de identiteit van het officieel zegel of de stempel op het document bevestigd. De legalisatie is een loutere administratieve formaliteit die geen enkele authenticiteit aan de inhoud van een. De legalisatieketen wordt beperkt tot één legalisatie, de apostillestempel. Met een apostille hoeft het document niet meer gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. De apostille wordt afgegeven door een daartoe aangewezen centrale autoriteit Corona en legalisatie document. Vanwege de nieuwe landelijke richtlijnen tegen verspreiding van het coronavirus kunt u zelf geen afspraak maken om een document te laten legaliseren. Wilt u toch een document laten legaliseren, bel dan met 14 075. Met elkaar doen we ons uiterste best om een oplossing te vinden apostille wordt uitgegeven door de verschillende rechtbanken, waaronder Rechtbank Den Haag. documenten getekend door een notaris, gemeente, kamer van koophandel of een ministerie kunnen van apostille voorzien worden. een apostille is standaard in het Engels, maar kan op verzoek ook in het Frans, Duits, Spaans of Nederlands voorzien worden