Home

Bijbelteksten bidden

14 Bijbelteksten over bidden om u te helpen dichter bij

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. (Jeremia 29:12) Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht. (Psalm 102:18) terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen

63 Bijbelteksten over Bidden - NBV & BGT - DailyVerses

Bijbelteksten over bidden inclusief sleutelwoorden. [vreugde] [dankbaarheid] [volharden] 1 Tessalonicenzen 5:16-18 (HSV) Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. [dankbaarheid] [piekeren] [angst] Filippenzen 4:6-7 (HSV In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek. Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij als 'het Onzevader' (Matteüs 6:5-13). Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heilige Geest met en voor de gelovigen. Bijbelse gebede In de Bijbel wordt zowel smeken, roepen, belijden en gedenken als manieren genoemd om met God te praten. Je mag met al je vragen, zorgen, gedachten komen bij God, zo staat er bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 6: 'Vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank altijd.' Vormen van bidden

Bijbelteksten over bidden

Mooie letters tekenen

Bijbellezen & Bidden. Het is belangrijk om als diaken zelf steeds weer inspiratie op te doen. Je taak is namelijk niet altijd makkelijk. Kijk daarom steeds weer naar Jezus en leer van Hem. Hij wil ook jouw Bron en jouw voorbeeld zijn De meest gebruikte en bekendste bemoedigende Bijbelteksten overzichtelijk gerangschikt. Vind een bemoedigende Bijbeltekst voor elke situatie WAT DE BIJBEL ZEGT. Ware aanbidders moeten tot onze Vader in de hemelen bidden (Mattheüs 6:9). De Bijbel geeft ons het advies: Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden (Filippenzen 4:6) Bij het bidden van bijbelteksten kan het helpen om de tekst eerst op te schrijven. Pak je notitieboek erbij en schrijf op de linkerbladzijde de tekst over. Laat de rechterbladzijde leeg, hier komt straks jouw gebed

Door hier mee te beginnen, focus je jouw hart op God en vanuit hier kunnen weer andere gebedspunten in je gedachten naar voren komen waar je voor kan bidden. Bidden aan de hand van een Bijbeltekst. Lees Efeze 1:17-22. Dit is een gebed van Paulus, waarin hij bidt voor de Geest van wijsheid en openbaring. Bid deze tekst over jezelf uit Laat bijbelteksten je hart raken. Wie wil bidden met de Bijbel, probeert zo geconcentreerd mogelijk te luisteren. Je laat de woorden binnenkomen: woord voor woord, zin voor zin. Telkens als iets je raakt, ga je daar dieper op in. Je stelt vragen als: Wat boeit mij? Wat stoort mij? Wat vertelt deze tekst mij persoonlijk, op dit moment Bijbelteksten over Gebed De basis voor gebed is Gods Woord en beloften. OUDE TESTAMENT Genesis 18:23-33: Abrahams voorbede voor Sodom Genesis 20:17: Abrahams gebed om genezing voor Abimeleks vrouw en slavinnen. Genesis 24:12-15: Gebed om hele specifieke leiding in het vinden van een vrouw voor Izaäk. Genesis 24:48-49: Lofprijs en gebed van de knecht van Izaäk om bevestiging in he

bidden - debijbel.n

Kijk eens wat de Bijbel hierover zegt. 'Zeg tijdens het bidden niet steeds dezelfde dingen.'. — Mattheüs 6:7. Jehovah wil niet dat we uit het hoofd geleerde gebeden steeds weer opzeggen of dat we gebeden uit een gebedenboek oplezen. Hij wil juist dat we vanuit ons hart bidden Info over bijbelteksten over bidden. Resultaten van 8 zoekmachines Maar bidden is meer dan een vorm van therapie om met problemen om te gaan. De Bijbel zegt dat 'Jehovah * dicht bij iedereen is die hem aanroept, iedereen die hem aanroept in oprechtheid. Hij hoort hun hulpgeroep' ( Psalm 145:18, 19 ) Gebeden in de Bijbel werden door God op wonderbaarlijke manieren verhoord. Door de hele Bijbel heen vinden we een groot aantal voorbeelden van mensen die tot God bidden en hoe Hij hun gebeden verhoorde. Je zult in de onderstaande lijst zien dat God via de gebeden van Zijn volk krachtig aan het werk is: Abraham: God stemde in met Abrahams voorstel De Bijbel geeft de betrouwbaarste informatie over het gebed. Er blijkt duidelijk uit dat God echt naar mensen luistert als ze op de juiste manier tot hem bidden en om de juiste dingen vragen

Bijbelteksten met uitleg - Taizé. Gebedsviering. Gebed live vanuit Taizé. Korte teksten uit Taizé. Bijbelteksten voor elke dag. Gebeden voor elke dag. Voorbeden. Jongeren en het gebed in Taizé. De waarde van de stilte Bijbelteksten / Gebed. Sorteer op: Gebed voor mijn kinderen € 0.85. Gebed van een moeder € 0.85. Bijbeltekst: Want Gij aanschouwt... € 0.85. Bijbeltekst: Ten dage, als ik zal vrezen... € 0.85. Bijbeltekst: Psalm 55 vers 23a € 0.85. Bijbeltekst: die in de. María, Raúl, Arne en vele anderen ervaren het gebed als een prachtig cadeau. Door middel van het gebed kunnen ze tot God praten, hem bedanken en hem om hulp vragen. Ze zijn ervan overtuigd dat wat de Bijbel over bidden zegt waar is: 'Dit is het vertrouwen dat we tegenover hem hebben: als we iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Bidden is spreken met God. Je kunt hier meer lezen over bidden. In de Bijbel staan verschillende soorten gebed, we noemen hier de meest voorkomende soorten gebeden. Voorbede. Bij voorbede bid je om iets. Je vraagt God bijvoorbeeld om hulp, vergeving of een zegen voor jezelf, voor anderen, of zelfs voor een heel volk Bidden kan op veel manieren: op een vast moment of de hele dag door, met vaste woorden of de woorden die op dat moment in ons opkomen, in stilte of biddend, samen of alleen Wat zegt de Bijbel eigenlijk over gebed? In vijftien afleveringen nemen Lianne van Dijk, Hanna Rijken en Theo van den Heuvel je mee in dit onderwerp. Over de auteur

Bidden Gebed in de Bijbel - EO

Als je bidt met de Bijbel dan ontdek je dat Gods verhaal met de mensen zich niet alleen in een ver verleden afspeelt, maar ook hier en nu, met jou en de mensen rond je. Door te bidden met de Bijbel komt Gods Woord tot leven in jouw leven. Bidden met de Bijbel doe je eerder met je gevoel dan met je verstand Gebed sectie deelt met u verschillende soorten artikelen met preken over christelijke gebeden. In deze sectie kunt u leren hoe te bidden tot God, waardoor u ervoor kunt zorgen dat uw gebeden door God worden verhoord De Bijbel is een boek vol verhalen en gedichten; ze zijn de neerslag van geloofservaringen, ontmoetingen van mensen met God. Bidden met de Bijbel kan je toelaten om op jouw beurt tot zo'n ontmoeting te komen De bijbel keurt het af dat de huichelaars de eer van mensen zoeken, door op de hoeken van de straten te gaan staan bidden. Matteüs 6 : 5a: En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet

21 krachtige Bijbelteksten over genezing. Hoe zou je kunnen bidden voor een familielid of vriend die ziek is? In de Bijbel wordt op allerlei plaatsen over genezing gesproken. Omdat de Heere Jezus in staat is om mensen te genezen wordt hij ook Geneesheer genoemd Op zoek naar een passende Bijbeltekst voor bij een overlijden? Het overzicht Bijbelteksten overlijden helpt je een passende Bijbeltekst te vinden Op zoek naar een Bijbeltekst om iemand een fijne verjaardag te wensen? Het overzicht Bijbelteksten verjaardag biedt hulp Bijbelteksten / Gebed. Sorteer op: Gebed voor mijn kinderen € 0.85. Gebed van een moeder € 0.85. Bijbeltekst: Want Gij aanschouwt... € 0.85. Bijbeltekst: Ten dage, als ik zal vrezen... € 0.85. Bijbeltekst: Psalm 55 vers 23a € 0.85. Bijbeltekst: die in de. Op zoek naar mooie Bijbelteksten? In ons overzicht mooie Bijbelteksten hebben we de mooiste en meest inspirerende Bijbelteksten verzameld

Eigenlijk bidden we met Jezus mee. Hij bidt in de hemel voor ons (Hebreeën 7:25). In ons gebed proberen we dus aan te sluiten bij Zijn gebeden. Bidden in Jezus' naam plaatst ons dus als het ware in de hemel, voor de troon van God. Het is dus heel wat, wanneer je bidt in Jezus' naam Bidden in de Bijbel. Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden In de Bijbel staat veel over bidden. In Mattheüs 6 geeft Jezus een paar instructies voor bij het bidden. In dat hoofdstuk staat alleen niet dat je met je handen gevouwen en je ogen dicht moet bidden, en dat staat ook niet op een andere plek in de Bijbel Lees je Bijbel, bid elke dag Aan de slag rondom bidden, het Onze Vader en persoonlijk gebed. Bidden is praten met God, maar dat klinkt wel erg eenvoudig. Wat zeg je eigenlijk tegen Hem als je bidt? Bidden is één van de meest persoonlijke gesprekken die je met God voert. Door te bidden onderhoud je het contact met God De Bijbel bidden (Hardcover). Veel mensen worstelen al jarenlang met de vraag hoe ze een effectief en stabiel gebedsleven kunnen ontwikkelen. Ze..

Bijbel in 1000 seconden BIDDE

 1. der streng
 2. Gebed voor DPM wereldwijd. VERENIGD KONINKRIJK. Bid voor de gevangenispredikanten en de gedetineerden die onze nieuwe catalogus met gratis hulpbronnen hebben ontvangen; bid dat ze er gebruik van zullen maken. Bid om nieuwe contacten met bedieningen en personen die betrokken zijn bij gevangeniswerk
 3. Bijbel en Gebed. Inhoudsopgave van de onderstaande pdf's. 1 Omgaan met de Bijbel. 2 Bijbelleesroosters. 3 Hoofdlijnen van de Bijbel in 54 lessen; tijdschema van Abraham tot Maleachi. 4 Cursusavonden over het Oude Testament, incl. Christus in het OT en lastige thema's. 5 Cursusavonden over het Nieuwe Testament
 4. 4.633 Gratis afbeeldingen van Gebed. Gerelateerde afbeeldingen: bidden geloof god religie kerk jezus bijbel handen christendom gebed. 1302 250. Handen Open Kaars. 940 179. Hemel Vrijheid Geluk. 421 48. Mist Meisje Bloemen
 5. Bidden kan op veel manieren: op een vast moment of de hele dag door, met vaste woorden of de woorden die op dat moment in ons opkomen, in stilte of biddend, samen of alleen Wat zegt de Bijbel eigenlijk over gebed? Lees meer . Vraag het Marcus! Ontdek zelf zeven krachtige verhalen uit het evangelie volgens Marcus
Kinderen betrekken bij de kerk | Bijbels Opvoeden

Advent en Kerstfeest Afronding Basisschool(jaar) Bevrijdingsdag Bidden en Biddag Bijbel(lezen) Bijbelse spellen Bijbelstudie Bunyans Christenreis Christen-zijn Dankdag Financiële opvoeding Geestelijke strijd en wapenrusting Geloof en bekering Gezinsdagboek Goede Vrijdag en Paasfeest Halloween Heilig Avondmaal Heilige Doop Hemelvaartsdag Herfst. Bidden is dus eigenlijk: je hart uitstorten. Inclusief de dingen die je moeilijk vindt, waar je tegenop ziet, waar je verdriet om hebt. In gebed horen je vragen en je zorgen thuis, maar ook de dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar voor bent. De Bijbel lezen. Lees je Bijbel bidt elke dag opdat je groeien mag' Denk maar aan de voorbeelden uit de Bijbel. Bedenk wat jouw tijd en energie vreet, en probeer daar eens voor een aantal weken - bijvoorbeeld veertig dagen - van af te kicken. Besteed de tijd die je overhoudt aan het praten met God en bid om Zijn leiding in je proces

In het kader van het Jaar van het Gebed (2014-2015) maakte het bisdom van Breda zeven korte films, waarin zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen worden vo.. Provided to YouTube by The Orchard EnterprisesLees je Bijbel, bid elke dag · Kinderkoor Klein maar Dapper · Wim MagréHoger dan de Blauwe Luchten℗ 2015 Orca M..

#013 | Mijn vrede geef ik jullie • kleurversjes

Bidden en Gods stem verstaan - Bijbel Online - EO

Vasten in de Bijbel: Joël. Voor ons laatste voorbeeld van hoe vasten de geschiedenis heeft veranderd, kijken we naar het Bijbelboek Joël. Ik noemde al eerder dat Joël de profeet is van de latere uitstorting, de late regen, oftewel het grote herstel. Zo eiste Joël ook de medewerking van Gods volk. Drie keer riep de profeet op tot bidden en. Lieve God, Wij bidden voor alle vluchtelingen. Speciaal voor de kinderen die vluchten voor oorlog en geweld. We bidden dat ze snel vrienden en vriendinnen zullen krijgen. Dank U wel dat u ze allemaal kent. En dat u voor ze zorgt in zijn of haar situatie. Geef dat ze mensen ontmoeten die over U vertellen, zodat ze U leren kennen Bidden Onderweg brengt je dichter bij God, met elke dag een nieuwe gebedspodcast. In de meditaties van Bidden Onderweg staan Bijbelteksten centraal. De muzikale omlijsting, overwegingen en begeleidende vragen helpen je om tot gebed te komen. Waar en wanneer je maar wilt. De dagelijkse podcast duurt een goede tien minuten Gebed van Manasse ». Manasse was koning van Juda tijdens de 7e eeuw v.C. Hij was schatplichtig aan de koning van Assyrië en daarom verplicht de Assyrische afgoden te vereren. Profeten die hem hierop aanspraken (zie 2 Koningen 21 ), werden streng vervolgd. Tijdens een gevangenschap in Babylon zou hij zich bekeerd hebben, o.a. door het.

Bidden: wat is het en hoe doe je dat? - EO Visi

In het ignatiaans gebed staat de Bijbel vaak centraal. Dit gebed kan eerder mediterend, dan wel eerder contemplerend zijn. Maar je kan ook bidden met het 5de evangelie, het verhaal van God in je eigen leven: het levensgebed. Het ignatiaans gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed. Twee staven die je aan elkaar verbindt!'Dit prachtige dagboek geeft je iedere dag stimulans om stil te staan bij Gods Woord. Beth Moore neemt elke dag een aantal bijbelteksten rondom een thema en formuleert daar een gebed van. Zo ontdek je hoe krachtig het is om de Bijbel te bidden. Een mooie hardcover uitgave in handzaam formaat (12x15 cm) Bijbelteksten 1Timotheüs6:12a kleuren Download; Bijbelteksten 2Timotheüs1:5 en 3:15 kleuren Download; Bijbelteksten Hebreeën9:13,14,22b Download; Bijbelteksten Hebreeën11:9-10 kleuren Advent en Kerstfeest Afronding Basisschool(jaar) Bevrijdingsdag Bidden en Biddag Bijbel(lezen). Bid dat het Dagelijks Bijbelcitaat in leven mag blijven en dat God doorheen zijn Woord via deze weg vele mensen ten diepste mag raken, opdat ieder die zijn Woord leest de Heer werkelijk mag ontmoeten en drager mag worden van Gods Vrede. Buiten het gebed is er ook een financiële kant

Vasten (Bidden en Vasten) - Bijbeltekste

Bijbel & Bidde

Rinke Verkerk: ‘Bidden is een ongeziene heldendaadTip Bijbelteksten voor verjaardag – Bijbels Opvoeden

Bidden en bijbellezen - Diaconaal Steunpun

Gebed voor genezing. Bron van alle leven, liefde, vrede, wijsheid, kennis en kracht. U bent een liefdevolle vader die waakt over Uw schepping. In Uw oneindige liefde heeft U Uw dierbare Zoon Jezus Christus gestuurd om ons genezing en herstel aan te bieden, vergeving en genade voor de overtredingen van de wet van Liefde, waar we ons als mensheid. Beste hulpmiddelen voor gebed. Bidden, dat is wat de meeste mensen wel eens hebben gedaan. Sommige mensen zouden wel vaker willen bidden. Maar hoe? Nou, hier een paar eenvoudige tips. Bidden met je ogen open. 'Wie bidt sluit misschien wel de ogen, maar ziet tegelijk de nood om je heen.'. IkzoekGod.nl heeft een nieuwe cursus over het gebed. Download deze gratis afbeelding over Gebed Bijbel Bidden van de bibliotheek met afbeeldingen en video's van het openbare domein van Pixabay

Werkblad Zondag 26&27 Heilige Doop (6-12 jaar) | Bijbels

Bemoedigende Bijbelteksten DagelijkseBroodkruimel

Jeremia 29:11

Hoe je tot God kunt bidden Wat de Bijbel zeg

Het zijn toch juist de gelovigen die zich niet laten inenten en dus een gevaar zijn voor de volksgezondheid? Ik zou ze aanraden dan maar wat harder te bidden voor een goede gezondheid. In de bijbel sprak een ezel, maar jij kan goed uit je nek kletsen, de ezel klonk wijzer eigenlijk ;-) DELETION_USER. 19-10-2015 22:01 In 2017 vroeg Jenn Johnson tijdens de aanbidding mensen te bidden voor een 'kankervrije zone' op Bethel. Beni Johnson vertelde toen dat ze een hemelse ontmoeting had met Jezus en toegang kreeg tot genezende kracht tegen kanker. Ze zag haar zwager en schoonvader, beiden overleden aan kanker, staan en naar beneden kijken Welkom! De Bijbel Open-app van de Evangelische Omroep verzorgt dagelijks online overdenkingen uit de Bijbel, aangevuld met een gebed of een vraag en een inspirerend lied om naar te luisteren of om mee te zingen. Steeds meer mensen beginnen of eindigen op deze manier de dag met God Oude testament. Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen

Bid je Bijbel, leef elke dag - 5 stappen voor het bidden

 1. Bidden met de Bijbel. Door Gino Mattheeuws in VBS-Informatie Maart 2006. Reeds enkele jaren worden op tal van plaatsen begeleide gebedsweken gehouden onder de titel Bidden met de Bijbel.In dit jaar van het gebed leek het ons interessant om even stil te staan bij dit lovenswaardige initiatief en deze vorm van gebed
 2. Re: bidden met glas water bijbel en kaars « Reactie #11 Gepost op: 22 januari 2021, 01:49 » G.avnd ik had een vraag,als je bid met een kaars,wou graag weten wat het betekend als het aanbrand en ook als het slordig aanbrand en ook als aan 1 kant brand en als de vlam heel klein blijf en slordig aanbrand en ook groot vlam hft maar hij brand netjes af..dat zou ik graag willen weten.
 3. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag dat je groeien mag dat je groeien mag Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Informatie over dit lied. Kerk van uitvoering Sint-Janskerk Plaats van uitvoering Gouda Uitvoerenden Kinderkoor Wonderwijs Eerste componist Herman D. Clarke Arrangement Jaap Krame

Beloftes in de bijbel uitbidden - Zij Lach

18-nov-2020 - Bekijk het bord Gebed van Annelies op Pinterest. Bekijk meer ideeën over christelijke spreuken, christelijke citaten, bijbelse citaten 11-dec-2014 - Deze pin is ontdekt door VoorJou ProRege. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Door het luisteren naar 'De Bijbel door' zult u een beter begrip krijgen van de Bijbel in zijn geheel. Handelingen 15:40. maar Paulus koos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. 41. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. Handelingen 16:1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan Gebed. 21 dagen. Leer hoe je het best kunt bidden, zowel door de gebeden van gelovigen als door de woorden van Jezus zelf. Vind de vrijmoedigheid om je verzoeken elke dag bij God te blijven brengen met volharding en geduld. Onderzoek voorbeelden van lege, zelfingenomen gebeden, afgezet tegen de pure gebeden van de mensen met een zuiver hart ‎Bidden Onderweg brengt je dichter bij God, met elke dag een nieuwe gebedspodcast. In de meditaties van Bidden Onderweg staan Bijbelteksten centraal. De muzikale omlijsting, overwegingen en begeleidende vragen helpen je om tot gebed te komen. Waar en wanneer je maar wilt. De dagelijkse podcast duur

Bidden Onderweg - bidde

 1. Kleurplaten de drie wijzen. Geboorte van Jezus 2. Kleurplaat kribbe. Wijzen uit het oosten 2. Kindeke Jezus kleuren. Kerststal 2. Kerststal 4. Bijbelkleurplaat Geboorte van Jezus. Bijbelkleurplaat Jozef en Maria
 2. Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij aan anderen vergeven
 3. Lees je Bijbel, Bid elke dag. Zoals ik al zei, voor mij gaan bidden en het lezen van de Bijbel samen. Een Bijbelse voorbeeld voor mij is Jozua. In het eerste hoofdstuk van dat boek lees je een gesprek tussen Jozua en God (gebed) en hoe God hem vertelt om de wetten van Mozes te gehoorzamen (Bijbel). Onderzoek het Woord en vraag God om zijn leiding
 4. Bijbelteksten voor elke dag. Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. 2021. ma. 12 juli. Het oog van de Heer rust op wie hopen op zijn trouw: bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Ps 33

Kinderkoor Klein maar dappe We bidden u dit op grond van de verdiensten van Jezus Christus, onze Heiland. Amen. ©Elise G. Lengkeek, Bewerking Gebed om vrede, oud avondgebed uit de anglicaanse traditie. * Mijn getijdengebed - Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compact

Gebed en het begrip bijbel. aziatische vrouwen bidden hoop op vrede en houden zich vrij van het coronavirus , hand in hand door vrouw gelooft en gelooft in christelijke religie in de ker Bekijk ook: https://www.youtube.com/watch?v=4Wa0TcdnUn Dagelijks Woord. Met DagelijksWoord.nl begint iedere dag goed. Een bijbeltekst voor de dag, het juiste geestelijk voedsel om iedere dag mee te openen. Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox. Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling. Nieuwe Bijbelvertaling NBG51 Statenvertaling Willibrord Herziene. Download deze gratis afbeelding over Gebed Bijbel Christelijke Gevouwen van de bibliotheek met afbeeldingen en video's van het openbare domein van Pixabay

Bijbelteksten over Gebed Stichting Ech

 1. Het lied 'Lees je bijbel, bid elke dag' gezongen door het kinderkoor Wonderwijs in de Sint-Janskerk te Gouda. Website: http://nederlandzingt.nlWord Vriend: h..
 2. Ik wist niet meer wat God nu eigenlijk goed vond en wilde. Dus ik ging er gewoon voor bidden. Al gauw voelde ik dat ik iets in de Bijbel moest lezen, en ik de Bijbel gewoon maar een moest openslaan. Dat deed ik dan maar, toen kwam ik uit op de volgende tekst: Denk eerst na voor u iets zegt en doe God geen overhaaste beloften
 3. Wacht met zo'n relatie en bidt er eerst ernstig voor. Lees de waarschuwing in de Bijbel in Mat 6:14, 15 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. 6. Geen vrouw die manipuleert
 4. In ieder geval, als we de Bijbel erop na zien, dan moeten we toch toegeven dat er nergens in de Bijbel sprake is van bevrijdingsteams, die op deze manier uren bidden voor bevrijding van demonen. Jezus zelf dreef wel demonen uit, maar er was geen sprake van enige ophef, zoals dat in sommige kringen tegenwoordig er aan toe gaat
 5. Oorsprong. Volgens de evangeliën heeft Jezus Christus het Onzevader zelf aan zijn volgelingen geleerd. In de Bijbel is het gebed te vinden in Matteüs 6:9-13 als onderdeel van de bergrede en in Lucas 11:2-4. De versie van Lucas is korter dan die van Matteüs. Bovendien is de versie van Matteüs in de wetenschappelijke uitgave van het Nieuwe Testament (Nestle-Aland) korter dan die in de Textus.
 6. Lees je Bijbel, bid elke dag. Meer gemak en voordeel met Select. Voor maar € 9,99 per jaa