Home

Voorzieningen voor doven en slechthorenden

Huge Selection on Second Hand Books. Low Prices & Free Delivery. Start Shopping! World of Books is one of the largest online sellers of second-hand books in the worl De bank BNP Paribas Fortis is ook voor doven toegankelijk gemaakt; Ook Fevlado is sterk bezig rond toegankelijkheid: een opsomming ; hoorcentra en hulpmiddelen . Volgende hoorcentra kunnen je helpen bij het kopen van een hoorapparaat of hulpmiddel voor doven/slechthorenden: Hoorcentrum Spermalie Brugge; Hoorcentrum Aerts; Amplifon; Lapperre ; DOVENACTIES BIJ NOWED

Imkerwinkel voor imkers, imkermateriaal en-benodigdhede

Eigen bijdrage en eigen risico. Verzekerden van 18 jaar en ouder betalen 25% van de aanschafkosten van hun hoortoestellen, oorstukjes en tinnitusmaskeerders zelf. Voor kinderen tot 18 jaar geldt sinds 1 januari 2016 geen eigen bijdrage meer voor hoortoestellen, oorstukjes en tinnitismaskeerders Voorzieningen voor slechthorenden: Ringleiding Een locatie met een ringleiding is het meest comfortabel, alle slechthorenden kunnen verstaan wat er met versterkt geluid wordt weergegeven. Een ringleiding is kwetsbaar qua techniek, check de ringleiding altijd vooraf. Is er geen ringleiding aanwezig dan is een schrijftolk een goede oplossing. Schrijftol GGMD kan op verschillende manieren helpen. Wij hebben een breed aanbod aan maatschappelijke dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg en trainingen voor doven. Ook voor uw partner, familie, vrienden en collega's hebben wij een aanbod. Bij GGMD werken medewerkers die begrijpen hoe het is om doof te zijn. Zij kennen de dovencultuur en de gevolgen die het doof zijn kan hebben voor uzelf en de mensen om u heen. De medewerkers van GGMD kunnen met u communiceren Voorzieningen voor slechthorenden in gebouwen Leidraad voor de beheerder In verband met de leesbaarheid wordt in de tekst veelal gesproken over een ringleiding. Er zijn echter ook andere hulpmiddelen voor slechthorenden zoals radiofrequent- en infraroodinstallaties. Deze brochure ondersteunt u bij het kiezen en aanschaffen van een ringleiding. 1 Voorzieningen voor dyslexie, doven en slechthorenden. Wij krijgen af en toe een vraag over het leveren van voorzieningen voor mensen met dyslexie of andere leesproblemen en voor doven en slechthorenden. Denk hierbij aan voorzieningen als ondertitelen van video's en een voorleesfunctie

Voorafgaand aan de verkiezingen zijn er een aantal korte filmpjes, die uitleg geven over praktische zaken zoals bijvoorbeeld welke documenten je nodig hebt om te kunnen stemmen, wat je moet doen als je niet zelf je stem kunt uitbrengen, welke Coronamaatregelen er zijn, welke voorzieningen er voor dove en slechthorende kiezers op een aantal stembureaus zijn, hoe je erachter komt waar die stembureaus zich bevinden, wat er geregeld is als er een wachtrij bij een stembureau ontstaat, en hoe het. de ene kant en mensen met doofblindheid/beperkt in horen én zien aan de andere kant. Doven en slechthorenden kunnen een beroep doen op 30 tolkuren per jaar; mensen met doofblindheid/beperkt in horen én zien kunnen jaarlijks gebruikmaken van 168 tolkuren. Deze laatste groep heeft meer uren nodig omdat hun manier van communiceren veel zwaarder en intensiever is dan is bij doven en slecht-horenden

Types: Books, CDs, DVDs, Vinyls, Blu Ray

Steeds meer openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, theaters of kerken, hebben speciale communicatiesystemen voor slechthorenden. Ringleiding Bij het gebruik van ringleiding kan men in een ruimte een elektriciteitsleiding langs de plinten of het plafond leggen. Deze leiding is aangesloten op een microfoon of apparaat dat geluid produceert Chat alleen voor doven en slechthorenden. De chat voor doven en slechthorenden mag u alleen gebruiken als u doof of slechthorend bent. Als u niet doof of slechthorend bent, kijk dan op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken. Bent u doof of slechthorend? Dan kunt u chatten op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen Hulp van een schrijftolk voor doven of slechthorenden. Ben je doof of slechthorend en heb je moeite met het volgen van een gesprek? Een schrijftolk kan je helpen GGMD voor doven en slechthorenden, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. Welke slechthorende herkent het niet: 'Je hoort wel iemand praten, maar je verstaat niet wat er gezegd wordt'. Liplezen kan je een steuntje in de rug geven om beter te verstaan

Vooral voor mensen die plotsdoof, laatdoof, slechthorend zijn en/of steeds slechter gaan horen, kan een schrijftolk bijdragen aan een prettige werkomgeving. Je hoeft namelijk geen gebaren te kennen, maar kunt toch die vergadering, cursus of dat overleg met een collega volgen Telecommunicatie voor doven en slechthorenden. pdf - januari 2011. Communiceren met doven en slechthorenden. pdf - januari 2011. KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be Sitemap Over ons Hulpmiddelenadvies. Praat langzaam, want de dove moet van je mond aflezen wat je zegt. Let erop dat je geen kopje of hand voor je mond houdt terwijl je spreekt. Schreeuw niet, want dat helpt niet. Wees duidelijk en direct, vertel wat je wilt zeggen zonder veel omhaal, zonder veel bijzinnen en omwegen De Commissie Toegankelijkheid van de Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) zet zich in voor meer en kwalitatief goede voorzieningen, waarmee slechthorenden in openbare ruimtes en gebouwen de geluiden via hun hoortoestel duidelijk krijgen weergegeven. Goedgekeurde ringleidingen in het UMCG. In het UMCG bevinden zich ook zalen met deze faciliteiten Jeugd-ggz voor doven en slechthorenden. Hieronder vindt u betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van kinderen en adolescenten die doof of slechthorend zijn. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose

Eten voor je kind - kook - en voedingsboek voo

 1. Winkel voor slechthorenden en Doven. Wij hebben allerlei hulpmiddelen voor slechthorenden en doven. O.a. telefoons, wekkers, deurbel en Gsm's
 2. Apparaten zoals de smartphone, computer en tablet bieden veel mogelijkheden om te communiceren met anderen. Zo kunt u bijvoorbeeld met Whatsapp gratis tekstberichtjes uitwisselen en beeldbellen. Daarnaast is er speciale software waarmee doven en slechthorenden kunnen communiceren via tekst, spraak en beeld
 3. Een dove of slechthorende burger kan alleen participeren als de communicatie met de gemeente en de zorg- of dienstverlener goed verloopt en als gemeentelijke voorzieningen en diensten toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. Tot onze achterban behoren ook mensen met tos: taalontwikkelingsstoornissen. Zij hebben eveneens behoefte aan.
 4. isterie van Veiligheid & Justitie (VenJ) heeft naar aanleiding daarvan TNO gevraagd hen te adviseren over eventuele alternatieven voor het huidige stelsel
 5. Telefoneren is voor doven en slechthorenden lastig of simpelweg onmogelijk. Voor sommige banen is het toch belangrijk dat je goed bereikbaar bent. Bespreek met de werkgever af hoe je dit kunt oplossen. Misschien is er een collega die voor jou de telefoon kan opnemen? Of wellicht ben je goed en snel bereikbaar via de e-mail of een chatprogramma? Voorzieningen op het werk Tolk gebarentaa
 6. Wij organiseren weekenden, workshops en voorlichtingen voor jongeren met slechthorendheid. Durf te dromen! SH-Jong - Dé organisatie voor én door slechthorende jongere

voor doven en slechthorenden wanneer er geen dialect wordt gesproken. • Vermijd moeilijke woorden en complexe zinnen. De woordenschat van doven en slechthorenden wordt niet permanent en automatisch aangevuld. Zij hebben bepaalde betekenissen van woorden niet kunnen aanleren. • Het is niet nodig om te roepen. Het hoorapparaat versterkt elk.

Je maakt de cliënten en hun netwerk wegwijs in de voorzieningen voor doven en slechthorenden. Je ondersteunt de cliënt onder meer met psychosociale problematiek, te denken valt aan rouwverwerking met betrekking tot gehoorverlies. Je stimuleert de cliënt om op eigen kracht oplossingen en perspectieven in de privé- en werksfeer te vinden Al vanaf de jaren '50 vond er een splitsing plaats; voor dove en blinde kinderen kwamen er andere voorzieningen dan voor slechthorenden en slechtzienden. De groep doven en blinden was veel kleiner. Slechthorende en slechtziende kinderen gingen voor het overgrote deel naar dagscholen en woonden meestal thuis Je maakt de dove, slechthorende cliënten en hun omgeving wegwijs in de voorzieningen voor doven en slechthorenden en begeleidt ze bij het vinden van oplossingen en perspectieven in de privé- en werksfeer. Je inventariseert de hulpvraag en op basis hiervan ontwikkel je het hulpverleningsplan waarna je deze ook uitvoert

voorzieningen zijn voor doven en slechthorenden. Echt een hele moeilijke vraag! Is er aanvullende hoorapparatuur zoals ringleiding, halslus, solo-apparatuur? Is de belichting goed? Stel storende poortjes beter af (vroeger bij een bibliotheek, bij een drogist). Inventariseer dit met verschillende hoortoesteldragers en CI-gebruikers Voor doven en slechthorenden. Als u slechthorend wordt of doof bent, Op de Hoorwijzer vindt u een overzicht van gebouwen met voorzieningen voor slechthorenden. Veel luisterhulpen hebben ook een ringleidingstand, waarmee u gebruik kunt maken van de ringleiding. Infrarood Belangenorganisaties doven en slechthorenden. Voor slechthorenden en doven zijn de volgende organisaties actief die de belangen behartigen voor slechthorenden en doven. Signaal is een samenwerkingsverband van deze organisaties. Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) Dovenschap; Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) SH Jon

Musea moeten toegankelijker worden voor doven met

Voor doven en slechthorenden Voorzieningen - Nowedo vz

Dagbesteding voor doven en slechthorenden Bernlef. Speciaal voor dove en slechthorende senioren is er de 'Dovengroep'. Op deze dagbesteding ontmoet u leeftijdgenoten die ook een doof of slechthorend zijn. U vindt de Dovengroep in Bernlef en u kunt gebruik maken van de voorzieningen op de locatie voor doven, slechthorenden en hun familie. Doof & Co is een initiatief van Jeantine Janse (doof) en Lieke Doornkate (horend). Beiden hebben een lange staat van dienst binnen de GGZ-hulpverlening aan doven en slechthorenden. Samen hebben zij een behandelaanbod ontwikkeld waarmee deze groep efficiënt en effectief geholpen kan worden Barrière voor doven en slechthorenden. Jari ging vrijwillig aan het werk voor de start-up om zo een community op te bouwen in Nederland. Daarna vertrok hij naar de VS. 'Toen ik daar werkte had ik het idee dat we met de oplossing onvoldoende de doelgroep konden helpen Alle zorgaanbieders voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis en hun naasten Speciaal voor dove en slechthorende bezoekers: de Onbeperkt van Abbe rondleiding in gebarentaal. Normaliter geeft een van onze dove rondleiders om de maand een gratis rondleiding in gebarentaal door één van de tentoonstellingen in het museum. Op dit moment is dat niet mogelijk vanwege de coronapandemie

Tips voor docenten op de middelbare school: Het is voor een slechthorende of dove leerling niet goed mogelijk om aantekeningen te maken én naar de tolk of het mondbeeld van een docent te kijken. Houd er dus rekening mee dat je leerling zelf misschien geen aantekeningen kan maken en bespreek de mogelijkheden Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornissen (TOS) blijken baat te hebben bij kortere taken, toetsen met kleinere leerstappen, een heldere lay-out, duidelijke instructies en een andere rapportagewijze. Deze aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de (reguliere) toetsen 3.0 van LVS. We adviseren je graag over de optimale toetsomstandigheden

Lentis / Team GGz voor Doven en Slechthorenden Hereweg 80 2e verdieping 9725 AG Groningen Telefoon 050 - 522 33 11 Teksttelefoon 050 - 522 32 29 Beeldtelefoon 83.160.115.105 (IP H323 Voor ernstig slechthorenden en doven is een speciale wekker noodzakelijk om gewekt te worden. Er zijn verschillende wekkers voor slechthorenden en doven verkrijgbaar. Sommige wekkers voor slechthorenden wekken door middel van een ingebouwd lichtsignaal, een trilsignaal (trilwekker) of door het aanschakelen van bijvoorbeeld een lamp

Voor doven en slechthorenden; Als u slechthorend wordt of doof bent, Op de Hoorwijzer vindt u een overzicht van gebouwen met voorzieningen voor slechthorenden. Veel luisterhulpen hebben ook een ringleidingstand, waarmee u gebruik kunt maken van de ringleiding. Infrarood ChristenUnie, PvdA en D66 komen met een initiatiefwet die de erkenning moet regelen voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als officiële taal. Advocaat en mediator Annie Wigger uit Den Haag is blij met het voorstel. Samen met advocaat Jacques Dijkgraaf ondersteunt ze de stichting Dovenschap met een rechtshulploket voor doven en slechthorenden. Het wetsvoorstel beoogt niet Rechtshulploket. Pechmelding voor doven en slechthorenden. Als je pech hebt, stuur dan de volgende gegevens in een SMS naar 0 97 00 81 01 092 (gratis).. Ben je in het buitenland? Dan kun je sms'en naar het volgende nummer: 0031 - 97 00 81 01 092 (gratis).Begin jouw melding altijd met Dove en slechthorende kinderen met een CI. In de nabije toekomst vormen kinderen met een CI (cochleair implantaat) een groep die volgens Carla wat extra aandacht behoeft. Een CI is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische golven die de gehoorzenuw stimuleren. Zo kunnen doven en slechthorenden geluiden waarnemen

Christelijk centrum met school voor blinden: basis- en voortgezet onderwijs en school voor slechtzienden. Woonafdeling voor 6-20-jarigen. Begeleiding van thuiswonenden van 4-20 jaar. Utrechtseweg 84, Postbus 1003, 3700 BA Zeist; tel. 03404-21544 Ook voor de taalbarrière is het teletolken een handig hulpmiddel. Bernd: ''De meeste doven en slechthorenden lezen en/of schrijven niet zo goed Nederlands. Het is voor hen dan lastig als ze met horende mensen via 'pen en papier' of een mobiele telefoon moeten communiceren Dovenorganisaties / verenigingen voor doven en slechthorenden. Let's do it together! Heb je nood aan contact met andere doven en slechthorenden? Wil je je aansluiten bij een (sport) vereniging? In deze lijst staat er voor elk wat wils. Optimale Participatie en integratie van Dove en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving (OPDOSS Hoofdtelefoon voor slechthorenden - BeHear - Bluetooth. De BeHear is een bluetooth hoofdtelefoon voor slechthorenden. De BeHear wordt met behulp van een hoortest afgesteld op het persoonlijke gehoor. De stereo headset geeft ondersteuning zowel bij het telefoneren, het afspelen van audio als bij het luisteren naar spraak en omgevingsgeluiden Voor Doven Slechthorenden vacatures. Maatschappelijk Werker, Psycholoog, Verzorgende Ig en meer op Indeed.co

Auditieve hulpmiddelen voor slechthorenden en doven (Zvw

 1. Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt
 2. Dansvoorstelling voor doven en slechthorenden. Een Heerlense choreografe met gehoorproblemen maakte speciaal voor festival Schrit_tmacher een dansvoorstelling die moet leiden tot meer inclusiviteit voor die doelgroep. Op dit moment zijn er namelijk weinig tot geen dansvoorstellingen die zich expliciet richten op mensen die doof zijn of andere.
 3. Functies, voorzieningen en zorgaanbieders 2015-2018 (Wmo/Jeugd) Voor onderstaande functies en voorzieningen sloot de VNG op landelijk niveau raamcontracten voor de periode 2015-2018. 2 | 7 Functie Aanbieders Programma van Eisen RaamovereenkomstAddendum 2018 Geactualiseerde ontwikkelagenda 2d: GGZ voor doven en slechthorenden - GGM
 4. [VACATURE] Ambulant Maatschappelijk Werker. Je maakt de cliënten e... n hun netwerk wegwijs in de voorzieningen voor doven en slechthorende mensen. Je stimuleert cliënten om op eigen kracht oplossingen en perspectieven te vinden

Doven - GGMD voor Doven en Slechthorende

 1. gsverklaring Pro Persona Doven en slechthorenden Pagina 1 Aanmeldingsformulier en toestem
 2. GGMD voor Doven en Slechthorenden. 2,588 followers. 5d. Report this post. [VACATURE] Ambulant Maatschappelijk Werker. Je maakt de cliënten en hun netwerk wegwijs in de voorzieningen voor doven en.
 3. Alles over Duizeligheid en Evenwicht Mensen met een evenwichtsaandoening gebruiken meestal het woord 'duizeligheid' om hun klachten te beschrijven. Het evenwichtsgevoel ontstaat in de hersenen. Op basis van informatie vanuit - vooral - de evenwichtsorganen in het binnenoor, de ogen en het houdingsgevoel in spieren en pezen, maar ook van het gehoor en de tastzin
 4. Doven Slechthorenden vacatures. Trainer (m/v), Voorzitter Cliëntenraad, Beleidsmedewerker (m/v) en meer op Indeed.co

Voorzieningen voor dyslexie, doven en slechthorenden : Suppor

Doven en slechthorenden kampen vaker met lichamelijke klachten als hart- en vaatziekten, obesitas en een hoge bloeddruk, stelt onderzoekster en kinderarts Anika Smeijers specifiek voor slechthorenden ontwikkelde systemen waarbij een apparaat in het oor gedragen wordt in combinatie met voorzieningen die geluid naar dat apparaat verzenden. Bijvoorbeeld infrarood-apparatuur die alleen verkrijgbaar is bij audiciens en die vergoed wordt door de zorgverzekeraar

Extra voorzieningen voor dove en slechthorende Hagenaars

 1. GGMD voor Doven en Slechthorenden 27 juni om 23:45 [VACATURE] Als GZ-psycholoog ben je verantwoordelijk voor diagnostie k en indicatiestelling bij onze cliënten met een auditieve beperking
 2. W&G 06-2013 Soms gebeurt alles tegelijk.Zo lijkt het in ieder geval op het gebied van de telecommunicatie voor doven en slechthorenden. Op Werelddovendag presenteerde het projectteam Kwaliteit TeleTolk van Dovenschap officieel het document 'Kwaliteitscriteria voor teletolk-dienstverleners, teletolken en teletolk-gebruikers.
 3. dere mate vaardig in NGT en NmG
 4. Software telecommunicatie voor doven en slechthorenden. Software telecommunicatie voor doven en slechthorende om te kunnen bellen. Via de computer of telefoon is het mogelijk te bellen met tekst-, spraak- en beeld ondersteuning. U krijgt hiervoor een vergoeding bij Zilveren Kruis. Bekijk de vergoedingen van 2020
 5. Het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden, kortweg KIDS is een katholieke school met internaat voor dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een spraak- en taalstoornis, en leerlingen met autisme in Hasselt.. Geschiedenis. De oorsprong van het instituut ligt in Maaseik, waar de Fraters van Tilburg in 1851 startten met de opvang van en het onderwijs aan dove, slechthorende.
 6. Boterhammen In Het Park 2017: voorzieningen voor doven, slechthorenden en personen met een beperking. Tijdens Boterhammen In Het Park kunnen personen met een gehoorbeperking genieten van de concerten die plaatsvinden op de kiosk in het park

Communicatiesystemen - Doo

 1. Een poster met handige tips om te communiceren met dove of slechthorende kinderen. De communicatie tussen horende kinderen en dove of slechthorende kinderen verloopt niet altijd even makkelijk. Het kan zijn dat ze elkaar niet goed begrijpen. Dove en slechthorende kinderen kunnen zich hierdoor Lees mee
 2. GGMD voor Doven en Slechthorenden biedt hulp op de volgende terreinen: opleidingen, loopbaanbegeleiding, maatschappelijk werk, woonbegeleiding, opvoedingsondersteuning, communicatietraining en geestelijke gezondheidszorg. De medewerkers van de GGMD voor Doven en Slechthorenden kunnen je ofwel zelf helpen ofwel doorverwijzen naar de juiste.
 3. 0%0 Gebouwen met voorzieningen voor slechthorenden gevonden. Sorteren op: Naam oplopend Naam aflopend. Per pagina: 18 36 72
 4. Doof.nl: nieuwssite voor doven en slechthorenden Doofgewoon.nl: informatie over opvoeden met gebarentaal Dovenagenda: overzicht van alle activiteiten voor doven en slechthorenden in Nederland Doofblind.nl: informatie over doofblindheid GGMD: Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Oren om te horen.nl: voor kinderen tussen 10 en 12 jaa
 5. Niet iedere slechthorende is gebaat bij een cursus in groepsverband; voor sommigen is individuele behandeling beter. Het mond-hand-systeem (uit Denemarken afkomstig) is ontworpen voor doven die zich al voldoende taalbezit hadden verworven; het wordt geleerd aan de dove en zijn partner en (of) anderen in de omgeving

Deafpowerment staat voor het samen met andere gebarentalige doven en slechthorenden ontdekken en versterken van je dove identiteit. Zodat jij een goede basis hebt om jouw eigen pad in de samenleving te bewandelen! In 2018 hebben we de online training Deafpowerment gelanceerd, waarbij je individueel acht lessen met opdrachten kon volgen Extra harde deur- of telefoonbel versterker voor slechthorenden (ook deurbel appartement) - VisuTone. Deur- en telefoonbel versterker voor slechthorenden, met lichtflits. Voortaan hoort u altijd de telefoon of deurbel! Deze versteker is ook geschikt voor het versterken van de deurbel in een appartementencomplex. € 69,95. winkelvoorslechthorenden Datingsite voor doven en slechthorenden. Capido is een datingsite voor iedereen met een beperking. Ontmoet andere singles die opzoek zijn naar leuke contacten of een geweldige relatie. Met een fysieke beperking, gehoorbeperking of bijvoorbeeld autisme, bij Capido is iedereen welkom Startpagina t.b.v. doven en slechthorenden met interessante links naar websites van audiciens en professionals voor doven en slechthorenden

Chat alleen voor doven en slechthorenden UWV Particuliere

'De maatschappij maakt doven beperkt' UWV Perspectie

Activiteiten en uitjes voor doven en slechthorenden in de

Cochleair implantaat (CI) voor doven en zeer slechthorenden. Behandeling. Als de onderzoeken hebben uitgewezen dat een cochleair implantaat (CI) meerwaarde voor u heeft en technisch mogelijk is, dan plannen wij in overleg met u de operatie. We bespreken altijd wat u van een CI kunt verwachten, maar bijvoorbeeld ook wat de mogelijke risico's zijn Zanger Ernst Daniël Smid heeft in Utrecht een lesboek gepresenteerd voor muziekles aan dove kinderen Een dove of slechthorende kan zelf beoordelen wat hij wel of niet moet weten. - Groepen Bij gesprekken in een groep komen doven en slechthorenden niet of nauwelijks mee. Zorg dat er steeds maar één persoon tegelijk aan het woord is. Wacht met praten tot de dove of slechthorende kijkt naar degene die het woord neemt Chatten voor doven en slechthorenden. Bent u doof of slechthorend? Dan kunt u met ons chatten op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. U heeft dan direct contact met een van onze medewerkers. Houd, als dat kan, uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand Uiteraard werkt dit (vaak) niet en daarom hebben wij een instructeur die ruime ervaring heeft met doven en slechthorenden en niet alleen de gebarentaal goed beheerst maar zich ook heeft verdiept in de dovenwereld. VISIO. Ook mensen met een visuele handicap kunnen wij helpen

De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in: - artikelen 34aen 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, - artikel 2:22 en 2:23 van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten, - artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies Tolkvoorziening is een gratis dienst voor doven en slechthorenden, waarin wordt geregeld dat zij een bepaald aantal uren per jaar gebruik kunnen maken van een gebarentolk of schrijftolk.De tolken krijgen een vergoeding van de overheid. Om voor deze voorziening in aanmerking te komen moet een dove/slechthorende een doktersverklaring met de uitslag van een audiologisch onderzoek kunnen overleggen

Hulp van een schrijftolk voor doven of slechthorenden

Hulpmiddeleninfo's voor doven en slechthorende

Duinen en strandpaviljoens. Duikplaatsen. Dorpshuizen. Diversen. Winkels. Toon overzicht. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het vanzelfsprekend wordt dat iedereen op Schouwen-Duiveland met of zonder beperking overal zelfstandig mee kan doen. Met gelijke kansen voor iedereen. Jong en oud, inwoner of bezoeker, voor jou en mij Info over doven en slechthorenden. Resultaten van 8 zoekmachines

Omgaan met slechthorende en dove mense

Musea in Gebaren is een initiatief van Foam en WatTelt!. Het project maakt kunst en cultuur toegankelijk én draagt bij aan meer werkgelegenheid voor doven en slechthorenden. Deelnemende musea zijn getraind in kennis over en inzicht in deze doelgroep. Zestien musea doen nu mee

Werkgroepen en afdelingen | Afdeling - Nowedo vzwNice to know… ON DSH info – DSH info voor DSH team BuSO KIDSTriple Jay afhaalmoment | Jeugdhuis Club 9 vzwRozet Bibliotheek Kronenburg | Informatiepunt ArnhemDorpshuis de vroone in Kapelle | VergaderruimteGGMD locatie Zoetermeer | GGMD voor Doven en Slechthorenden