Home

Rogge zaaien als groenbemester

Listen to Audiobooks by Heike Susanne Rog

  1. Winterrogge is een zeer geschikte groenbemester die laat gezaaid kan worden (augustus tot oktober). Deze groenbemester is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede grondbedekking en zeer goede doorworteling. Het houdt de bodem bedekt gedurende de winter, is effectief tegen erosie en doeltreffend in het vastleggen van stuifgevoelige grond
  2. erale componenten... De aarde wordt lichter, losser, zuurstofrijker en kan beter vocht vasthouden. Rogge als siderat ver
  3. De rogge komt in een mum van tijd boven; bij mooi weer kan het binnen een week groen zijn. Daarom is het verstandig om je rogge niet te vroeg te zaaien. Het gevolg is namelijk dat de planten in het voorjaar heel veel gegroeid zijn en je heel veel werk hebt met het onderspitten. Winterrogge als groenbemester

Rogge is zeer geschikt als groenbemester en wordt veel gezaaid na de late oogst. De combinatie van 80% rogge en 20% tarwe zorgt voor een snelle kieming en beginontwikkeling door de rogge. In combinatie met de tarwe zorgt dit voor een beter onder te ploegen gewas, dit door de iets tragere groei van de tarwe Rogge op zandgrond, tarwe op klei. Zo was het toch? Nou dat wordt dus rogge zaaien. Oktober schijnt daarvoor de beste maand te zijn. En dan in het voorjaar gaan we die jonge rogge, inclusief mineralen enzo uit de bodem, weer door de grond spitten. En dan de gewassen erop. Zoiets De plant heeft een penwortel en kan de grond vrij diep doorwortelen. Als groenbemester kan men het beste in augustus-september zaaien. Grond voor het zaaien goed los maken. Regelafstand is 20 cm en de zaaidiepte is ca. 2 cm. Om het doorspitten te vergemakkelijken moet men eerst het gewas maaien En het is misschien ook leuk om eens 2 of 3 verschillende soorten groenbemester te mengen (kies dan wel soorten die in dezelfde periode gezaaid kunnen worden). Bijvoorbeeld wikke (voor stikstof maar niet goed de grond bedekkend) mengen met rogge (voor de organische stof en de grondbedekking)

Moesker's Moestuin: Rogge als groenbemester!

Granen in een groenbemester zorgen voor verhoging van het koolstofgehalte. Een groot voordeel van granen is daarnaast ook dat er minder onkruid in de groenbemester groeit. Dit effect is zeker sterk bij haver, japanse haver, gerst en rogge Groenbemesters zaaien. Groenbemester zaaien doe je slechts een gedeelte van het groeiseizoen. In september - oktober voor de vroege gewassen het jaar dat volgt. En in het voorjaar maart - april voor de gewassen die je later op het jaar zal kweken bracht: de weerslag ervan kan als een hand­ leiding bij de teelt van rogge dienen. Rogge kent een winter- en een zomertype. Aangezien in Nederland geen zomerrogge wordt verbouwd, heeft deze teelthandleiding uitsluitend betrekking op winterrogge. In de verdere tekst wordt met rogge dan ook steeds winterrogge bedoeld Als groenbemester gezaaid is rogge vrijwel de enige optie om in deze periode nog een gewas te ontwikkelen. Rogge blijft ook onder koude omstandigheden groeien. Niet alle rogge is daarvoor geschikt. Er zijn rogge-types die het opbrengstpotentieel vooral halen uit de bladmassa, terwijl de graantypes het vooral van de korrelopbrengst moeten hebben Deze winterrogge werd aan het einde van het seizoen gezaaid als groenbemester. In het voorjaar werd de groenbemester ondergespit. Een groenbemester is een plant die gebruikt wordt om de bodem te verbeteren. In andere woorden: de plant wordt niet gezaaid om later te kunnen oogsten maar wordt alleen gezaaid met als doel de grond te verbeteren

Met name tetraploid raaigras wordt ingezet als groenbemester. De beginontwikkeling is sneller dan Engels raaigrassen maar zijn iets minder wintervast . Fabio en Macho zijn rassen van tetraploid Italiaans raaigras met een bewezen betrouwbaarheid ook onder minder gunstige omstandigheden. Zaaitijdstip :Tot half oktober niet-vlinderbloemigen zoals grassen, rogge, bladrammenas, gele mosterd en phacelia worden gebruikt als groenbemester omdat ze het organische stofgehalte in de bodem sterk verhogen. grassen hebben een sterk ontwikkeld wortelstelsel

Winterrogge - Groenbemester De Bolster biologische zade

Snijrogge kan uiterlijk tot half oktober gezaaid worden en is daarmee de laatste groenbemester. Zelfs in november en december mag hij nog gezaaid worden. In het voorjaar laat hij zich makkelijk omspitten Rogge (aug - okt) groenbemester als vanggewas, echter een effectieve methode om mogelijkheid is om een groenbemester te zaaien die zich snel kan ontwikkelen (bijvoorbeeld bladrammenas, Italiaans raaigras of rogge) en die na zes weken dood te spuiten met glyfosaat Als het later wordt kan er ook rogge worden gezaaid. Dit kiemt bij lagere temperaturen. De 'groenbemestingswaarde' is wel lager: 7 kg Stikstof, 6 kg fosfaat en 21 kg Kali. Zaaizaad hoeveelheid: Als u het alleen als groenbemester teelt is voor Italiaans 25 kg genoeg

Groenbemester zaaien - Moestuincursus

De Romeinse schrijver Plinius de Oudere beoordeelde rogge negatief: het zou een slecht soort voedsel zijn, alleen te gebruiken om niet te verhongeren, en werd er spelt aan toegevoegd om de bittere smaak van het roggebrood of de roggepap te verdrijven. Rogge zou ook als groenbemesting gebruikt zijn In dat geval is het beter geen groenbemester te telen, het perceel 'zwart' te houden en organische stof aan te voeren via mest of compost. 008_AK06 Groenbemesters 02.indd 11 09-06-17 14:1

Dit betekent dat u het vanggewas direct na de oogst van maïs moet telen. Dit kan via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs. Het vanggewas mag u niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar. Als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond, moet u een vanggewas telen Door een vanggewas of groenbemester onder of na het maïsgewas te zaaien worden nutriënten en met name stikstof vastgelegd. Deze komen het jaar daarop weer beschikbaar voor het volggewas. Daarnaast levert een vanggewas organische stof, zijn de wortels goed voor de bodemstructuur en voorkomt het erosie groenbemester specifiek gericht op de betreffende aaltjes die u wilt onderdrukken. Bekijk hiervoor het aaltjes schema op de achterkant van deze folder. Kies de groenbemester die past bij uw teeltdoel(en) 1. Bepaal uw teeltdoel(en) 2. Kies uw zaaitijdstip 3. Bepaal of u een mengsel of een enkelvoudige groenbemester wil zaaien Wat is het verschil als groenbemester tussen winterrogge en wintertarwe ze behoren allebei tot de grassen familie en het zijn allebei granen, maar ik zie vooral winterrogge als groenbemester gebruikt worden terwijl mij lijkt dat je met tarwe veel meer kan als je het langer zou laten staan

Groenbemesters - Venema Zaden. Een groenbemester is een plant die wordt ingezaaid om de grond te verbeteren. Dus niet om te oogsten maar juist om de volgende oogst succesvol te maken. Vaak wordt het gezaaid direct na de oogst, de groenbemester kan dan groeien en eventueel bloeien. Daarna wordt de groenbemester onder geploegd of geschoffeld en. Winterrogge als groenbemester Rogge is zeer geschikt als groenbemester na de late oogst. Als de rogge op tijd wordt gezaaid ( oktober) Agrariërs die op zandgrond maïs hebben verbouwd zijn verplicht om direct na de oogst een vanggewas te zaaien. Het gewas moet uitspoeling van stikstof naar de bodem en het grondwater tegen gaan

Daarnaast was ik aan het denken om misschien als extra ook nog eens een groenbemester te zaaien. Hier heb ik totaal geen ervaring mee, maar na wat opzoekwerk kwam ik uit dat rogge nu de beste keuze is Rogge breidt snel zijn groene massa uit, het gedijt goed, het is een pretentieloze, vorstbestendige plant (wintergewassen zijn bestand tegen -25 ºC). Het is handig om rogge in de herfst te zaaien, zodat het onder de sneeuwbedekking overwintert, en in de lente zal het onmiddellijk beginnen te groeien nadat de sneeuw smelt We hebben het voornemen om op de lege stukjes grond binnenkort een groenbemester te zaaien. Rogge om precies te zijn. Het doel van groenbemesters is om de bodem te verbeteren. In andere woorden: we hebben geen ambities om volgend jaar ons eigen roggebrood te bakken

Zaaien en oogsten | Loonbedrijf Rick v

Als zodanig worden planten gebruikt mosterd, raapzaad, radijs, rogge, gerst, alfalfa, klaver, boekweit, haver en andere gewassen. Moet weten. Door planten te zaaien met een ontwikkeld wortelstelsel en weelderig groen, wordt de bodem gevuld met organische stof en wordt de structuur verbeterd Vorig jaar heb ik ook een groenbemester ( mosterd ) Voor het zaaien van Rogge hoef je echt niet te spitten. Even lostrekken met een 3 tand is genoeg. vrijdag 10 september 2010 Tot wanneer kan je dan nog rogge zaaien als uiterste datum? zondag 19 september 2010 - 19:41

te zaaien, spit je de rogge gewoon mee om met de stalmest, die je onderspit. Als het niet langer is dan maximaal 10 cm. is het prima onder te spitten. Als je een zachte winter hebt gehad, of je bent laat met spitten, en het is erg lang geworden, dan kun je het beter eerst even maaien, dat werkt wat makkelijker. Gewoon alles onder de oppervlakt Gerst als groenbemester wint snel aan groene massa, Dit betekent dat de oogst van rogge, tarwe en haver klein zal zijn. Het zaaien van een perceel met dit graan als groene meststof zal het werk van de zomerbewoner vergemakkelijken, waardoor hij tijd en geld bespaart. Bekijk de video:. Winterrogge is rogge; is een graangewas; is een plant [Functie] wordt gekweekt voor de graanopbrengst, als bodembedekker of voedergewas of om als groenbemester te worden ondergeploegd [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gezaaid van laat in de zomer tot in oktober en is niet vorstgevoelig; wordt geoogst in het begin van de zomer Bij iedere groenbemester hoort een periode waarin deze gezaaid kan worden. De kiemsnelheid is hier het meest bepalend. Om het meeste resultaat uit uw groenbemester te halen, is het belangrijk zo vroeg als mogelijk te zaaien. Doorgaans is een dag in augustus immers gelijk aan een week in september. Inzaaitijdstip groenbemesters

Snijrogge als groenbemester Winterrogge / snijrogge is een zeer geschikte groenbemester die laat gezaaid kan worden (augustus tot oktober). Deze groenbemester is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede grondbedekking en zeer goede doorworteling. Rogge is hierdoor zeer geschikt als groenbemester na gewassen die laat het veld ruimen Sommige kun je al goed gebruiken nadat je vroege voorjaarsgroenten hebt geoogst, en er geen andere gewassen voor op de plek neerzet. 1. Winterrogge. Winterrogge is een groenbemester die we bijna elk jaar wel gebruiken. Je kunt het zaaien van half oktober tot begin november, waarna je moestuin een groen tapijtje krijgt

Rogge als groenbemester in de herfst: voor- en nadelen in

Je groentetuin opvullen met winterrogge - Groene Passie

Rogge 1000 gram. Rogge kan als groenbemester of bodembedekking worden geteeld. Winterrogge kan je nog laat zaaien Als het gewas niet meer groeit stopt de lokking van aaltjes. Waarom een groenbemester zaaien? Om uw grond in goede conditie te houden is het verstandig om een groenbemester te telen. De voordelen van een groenbemester zijn o.a.: Verhoging van het organische stofgehalte Dit vroeger zaaien vraag echter wel een aangepaste rassenkeuze. Rogge en Italiaans raaigras vormen nog steeds de meest zekere groenbedekkers na mais. Deze twee gewassen mengen met elkaar of met bv. klavers en/of wikken bieden ook mogelijkheden. Groenbedekkers als gele mosterd of Japanse haver kunnen ook na mais mits ze tijdig worden gezaaid

Rogge wordt vooral op zand- en dalgrond geteeld (zowel als graan als groenbemester) maar doet het ook prima op zavel- en kleigronden. Natte- en slempgevoelige percelen zijn minder geschikt voor roggeteelt. Winterrogge wordt ook gebruikt voor het vastleggen van de grond op stuifgevoelige gronden o.a. in de Veenkoloniën. Per 100 m2 is 1,5 kg nodig Zaaien. De inzaaiperiode van rogge loopt van augustus tot oktober. De benodigde hoeveelheid zaaizaad is 120-180 kg per ha en de zaaidiepte bedraagt 2-3 cm. De rijenafstand varieert tussen 12,5 en 25 cm. Voor een snelle bodembedekking gaat de voorkeur uit naar een smalle rijenafstand. Rogge als groenbemester stelt niet al te veel eisen aan het. Rogge is zeer geschikt als groenbemester en wordt veel gezaaid na de late oogst. en je kan winterrogge zaaien als groenbemester. Hiermee verbeter je de bodemstructuur, en voorkom je een deel van de uitspoeling in de winter; een mooie voorbereiding op het nieuwe tuinseizoen groenbemesters. Groenbemesters bedekken de bodem, voorkomen uitspoeling van voedingsstoffen, leveren voedsel voor het bodemleven, houden de ondergrond los en dragen bij aan opbouw van organische stof. Geen enkele groenbemster doet dit allemaal. Kies de juiste of kies een mengsel. Inhoud

Groenbemester na maisoogst - ruwvoeders van De Heus - De

Winterrogge wordt ook gebruikt voor het vastleggen van de grond op stuifgevoelige gronden o.a. in de Veenkoloniën. Voor een snelle bodembedekking gaat de voorkeur uit naar een smalle rijenafstand. Rogge als groenbemester stelt niet al te veel eisen aan het zaaibed. Een lichte zaaibedbereiding is voldoende. 7500g voor 500 m² Groenbemester zaden bestellen bij De Bolster. Het bestellen van biologische groenbemester zaden is zo gedaan! Selecteer op deze pagina hoeveel je wilt bestellen, en plaats het product in je winkelwagentje. Bij bestellingen boven de 20 euro betalen wij de verzendkosten voor je oogst van maïs moet telen. Dit kan via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs. Het vanggewas mag u niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar. Als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond, moet u een vanggewas telen. Vanggewassen die geschikt (toegestaan) zijn voor de uitzaai na de oogst van maïs zijn

Afrikaantje Zaden, Groenbemester (50 gram) Afrikaantjes zijn niet alleen heel rijkbloeiend en mooi, ze zijn uitstekend te gebruiken als groenbemester en in te zetten tegen aaltjes. € 5, 99. Meer info Bestellen Groenbemesters zaai je op de kale plekken: van eetbare planten is niet zoveel meer over in het najaar. Je tuin blijft er interessant uit zien (Dat is 2). Nu zaai je de meeste groenbemesters al voor het najaar, als er nog vruchten rijp staan te worden. Je kunt best tussen de grote planten in zaaien Alles wat in september nog niet met een andere groenbemester is ingezaaid krijgt een flinke dosis zaad van de Winterrogge. De rogge wortelt diep wat bij de dikke kleigrond waaruit mijn tuin bestaat een groot voordeel is. Dat scheelt weer spitten! En wie weet lukt het mij dan een keer om wortels te telen want dat is me tot nu toe nog niet gelukt

Rogge, biologische groenbemester - Biologische Zaden - DeSchoon Water

Moesker's Moestuin: Rogge als groenbemester

Rogge kan als groenbemester, voedergewas en/of voor bodembedekking worden geteeld. Winterrogge kan laat worden gezaaid en is niet vorstgevoelig. Het gewas is zeer geschikt als groenbemester na gewassen die laat het veld ruimen. Het geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling van de bouwvoor Rogge kan als groenbemester, voedergewas en/of voor bodembedekking worden geteeld. Winterrogge kan laat worden gezaaid en is niet vorstgevoelig. Het gewas is zeer geschikt als groenbemester na gewassen die laat het veld ruimen. Het geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling van de bouwvoor. Rogge wordt vooral op zand- en dalgrond geteeld (zowel als graan als. Het telen van een groenbemester is een belangrijk onderdeel van het op peil houden van uw bodemorganische stofgehalte. Ecologisch onderzoek laat zien dat groenbemestermengsels gemiddeld een hogere biomassa (zowel boven- als ondergronds) behalen vergeleken met enkelvoudige groenbemesters. De exacte hoeveelheid (effectieve). Rogge telen voor vergisting? Inagro bundelde 6 jaar positieve ervaring: snijrogge leverde onder proefveldomstandigheden op zandleembodem meer dan 8 ton DS/ha op en is combineerbaar met een volgteelt als maïs. Vergisters in agrarisch gebied moeten 60% landbouwgerelateerde stromen vergisten

Groenbemester: rogge of Italiaans raaigras? In de eerste kennisgroep bodem is de groenbemester van vorig jaar, die na de mais is gezaaid, tegen het licht gehouden. Welke groenbemester wordt door de deelnemers aan de bodemgroep beter beoordeeld: rogge of Italiaans raaigras? De deelnemers aan de kennisgroep bodem bespraken in hun eerste bijeenkomst in 2015 de [ De teelt van een groenbemester kan meerdere doelen dienen. Variërend van invulling van de verplichte vergroening voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) via bodemverbetering tot de actieve aanpak van schadelijke aaltjes. Alleen bij een serieuze aanpak van de teelt komen de beoogde effecten van de groenbemester goed uit de verf en blijven ongewenste verrassingen uit.<br/> De groentetuin in november: afdekken, spitten, zaaien groenbemesters, oogsten en rooien voor de vorst Tomaten telen deel 1: soorten, teeltwijzen, rassen, standplaats, bemesting Bodemkunde in de tuin: de pH of zuurtegraad Rogge (Secale cereale) ken je natuurlijk als het graan waarvan men roggebrood en whiskey maakt.Maar in de moestuin zaait men het vaak niet voor het graan, maar als groenbemester

Handleiding groenbemester, drachtplantakkerbouwzaad

Groenbemesting - phacelia winterrogge wikken lupine

(ZAAI)ROGGE onbehandeld, geschikt als groenbemester. Matador, gecertificeerd zaaigoed. verkrijgbaar in 25 en per 1 kilo (maak Keuze) Rogge kan als groenbemester en voedergewas worden geteeld. Rogge kan later worden gezaaid en is niet vorstgevoelig. Daarom wordt vrijwel altijd gekozen voor winterrogge De spurrie komt voor in de natuur, maar is ook verbouwd als veevoer op de zandgrond en als tussengewas na rogge. Spurrie wordt ook gebruikt bij het zaaien van gras op een winderige plaats tegen verstuiven. De spurrie is ook een groenbemester (net als de reuzenspurrie oftewel Spergula maxima). De zaden zijn ook voer voor siervogels en pluimvee Voor het zaaien van Rogge hoef je echt niet te spitten. Even lostrekken met een 3 tand is genoeg. vrijdag 10 september 2010 - 07:02. Mandy. Klopt, dat weet ik, maar het gaat mij meer om het schone stuk te beschermen tegen onkruiden ; Gras zaaien - waarom, wanneer en hoe zaai je een gaz

Net als bij het zaaien van groenten en kruiden vind je ook op de verpakkingen van de zaden van groenbemesters de meest belangrijke informatie. Zo lees je hier op welke manier ze gezaaid moeten worden, wanneer dit moet gebeuren en hoeveel zaad je moet gebruiken. Over het algemeen worden groenbemesters breedwerpig gezaaid Evenals mosterd kun je ook rogge gebruiken als groenbemester. Rogge kun je later inzaaien Rogge Rogge ken je natuurlijk als het graan waarvan men roggebrood en whiskey maakt. Maar in de moestuin zaait men het vaak niet voor het graan, maar als groenbemester. Een groenbemester is een plant die gekweekt wordt om op een natuurlijke manier de bodem te verbeteren. Ze kunnen de structuur van de bodem verbeteren, onkruid ver

Groenbemesting - Diana's mooie moestui

oktober te zaaien en geeft bij zaai in september of oktober een hogere drogestofproductie dan andere groen-bemesters. Rogge komt vooral voor op zandgrond, maar telen op klei- of zavelgrond kan ook. Breedbladige onkruiden in rogge zijn chemisch te bestrijden. Omdat bij de teelt als groenbemester geen aren worden gevormd, ontstaat ook geen zaad De meeste soorten komen als groenbemester het best tot hun recht als ze een heel seizoen of liefst langer, (behalve Inkarnaatklaver). Je mag ze slechts om de zes jaar op dezelfde grond zaaien, dit om schimmelinfectie te voorkomen. Klavers werden als ondergewas gezaaid in rogge en haver en als veevoeder gebruikt

groenbemesters - Goed bodembehee

fen als stikstof en kali vast in de stengel, het blad en de wortels. rogge of haver gebruikt. Voedergewas Veel grasgroenbemesters kunnen geoogst worden als veevoeding. Barenbrug introduceert vijf nieuwe grasgroenbemesters. Groenbemester en mais gelijktijdig zaaien Roggeakker en akkeronkruiden. Sommige onkruidsoorten kunnen zich tussen het rogge handhaven. Deze onkruidsorten ontkiemen uitsluitend in de omgeploegde. aarde, en kunnen ook op dezelfde arme grond als rogge groeien. Daardoor concureren ze met de rogge en wordt dus de roggeopbrengst Groenbemesters zaaien: maak de juiste keuzes Gepubliceerd op 28 juli 2020. De tijd van het zaaien van groenbemesters is weer aangebroken. Groenbemesters zijn naast een verplichting binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vooral goed voor de bodem

Nieuwe toelatingen en herregistraties middelen in

Groenbemesters zaaien, dat voedt je moestuin bodem Puur Natuu

Randvoorwaarden bij de inzet van een groenbemester (al dan niet als vanggewas): 2.1. Tot welk moment in de nazomer is het zaaien van een groenbemester, al dan niet als vanggewas, nog effectief en is daarbij een eventuele startgift van stikstof nog van invloed? 2.2. Welke zaaizaadhoeveelheid is nodig om een effectief gewas als groenbemester. Als de grond is opgewarmd en vorst niet is beloofd, begint het zaaien eerder. Landen. Rogge wordt op drie manieren gezaaid: Privaat. De meest gebruikelijke optie - hiermee kunt u de zaden gelijkmatig over het gebied verdelen. De rijafstand is 15-20 cm. Smal geroeid. Het zaaisnelheid, vergeleken met de gewone methode, stijgt met 10-15%. Kruis

teelt van WINTERROGGE - WU

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas die geld kost, maar een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs die juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van, in de korrel tijdig, rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare Zaaien Zorg bij het zaaien voor een goed zaaibed. Het zaad moet twee tot drie centi-meter diep onder de grond komen. Druk de grond daarna licht aan. Wanneer er door teveel losse grond te weinig aansluiting met de ondergrond is, kan een net gekiemd zaadje uitdrogen. Onderwerken Minimaal acht weken na het zaaien van de groenbemester mag het gewa Groenbemester. Na de oogst inzaaien is de meest voorkomende methode. Kies daarbij de juiste groenbemester: Italiaans raaigras, rogge of een ander graan. Wanneer aaltjes een knelpunt zijn, is wintertarwe, wintergerst of triticale de beste optie boven rogge. Bij late zaai zijn eigenlijk alleen granen nog een goede optie Rogge en Italiaans Raaigras ligt op voorraad bij Standplaats Linthorst, voor het zaaien als groenbemester. Grotere hoeveelheden Graszaad of Groenbemester kunnen ook op locatie geleverd worden, bel daarvoor naar Standplaats Linthorst op nummer 06-10568499

Maisstro infrezen en vanggewas zaaien in 1 werkgang met Maschiofrees van 2,50m en Delimbe pneumatisch zaaimachine op frees gebouwd Luzerne bloeit met mooie paarse bloemen waar insecten graag op af komen. Het kan vrij hoog worden, tot 1 meter. Kies voor 500 gram of 1 kilo. Gunstige prijzen voor 10 kilo of meer, mail daarvoor naar info@tuinplantenzaden.nl. Zaaien als groenbemester kan van april tot 1 september. Zaai 25 - 30 kilogram per hectare Elektrische strooiers en elektrische zaaimachines voor groenbemester, graszaad, rogge, mosterd, koolzaad, haver, gerst, Tonen als Lijst Foto-tabel. 9 producten De zaaizaadtank heeft een inhoud van 40 liter voor het strooien van kleine hoeveelheden strooiproduct